Arbeider på 50m-banen fra og med U39

Det blir noe arbeid på banen fra og med uke 39, og noen uker fremover. Det skal graves en grøft for kabler på venstre side av banen i forbindelse med legging av fiberkabel/ Megalink. Vi må utvise litt fleksibilitet og det kan bli litt venting før man kommer i gang med å skyte, men de som graver vil tilpasse seg så langt det er praktisk mulig. Det er vanskelig å si eksakt når jobben skal gjøres, så ta kontakt med de som eventuelt arbeider på banen når dere kommer på plass.

50 meter banen er stengt for skyting onsdag 16.oktober.

Årsmøte og dugnad torsdag 17.10.2019

Vi starter årsmøtet kl. 17 med en orientering fra banestyret om aktiviteter i styreperioden. Deretter utnevnes nytt banestyre. Banestyret utnevnes av NSFs ledelse på selvstendig grunnlag etter innhenting av forslag fra interesserte lag og brukere av banen. Forslag kan sendes på epost til arild.groven@skyting.no innen 10.oktober. Vi viser til Instruks for banestyret for mer informasjon.

I forlengelsen av årsmøtet avholdes et kombinert medlemsmøte og styremøte. Forslag som ønskes diskutert tas opp i plenum eller sendes banestyrets leder. Agendaen for møtet vil dekke punktene i formålet med Banestyrets arbeid slik de fremgår av instruksen, men er ikke begrenset til dette. Ordet er fritt!

Det er foreløpig ikke bestemt konkrete dugnadsoppgaver, så dette vil vi komme tilbake til eller avtale direkte med den eller de som oppgavene gjelder. Eventuelt resterende arbeid vil i tilfelle bli utført i fellesskap etter årsmøtet. For de som ønsker og for alle andre som er usikre på bruk av konkrete fasiliteter, elektronikk og annet, vil det også kunne gjennomføres en «befaring» og veiledning i bruk av banen, og en innføring i vanlige rutiner.

Velkommen!

Dugnad / arbeidsoppgaver

Det er tidligere annonsert dugnad 9.april. Her er arbeidslisten (se flikene regnearket).

Dere vil se at det er en god del vi må få på plass før sesongen starter. Vi prioriterer det som skal til for å komme i gang med skytingen.

Av praktiske grunner ber vi om at dere som har anledning til å stille opp i løpet av inneværende uke sender en epost til hanskrjensrud@gmail.com med beskjed om når dere kommer på banen. De første vil være på plass fra ca. 14.30 og så holder vi på så lenge det passer for den enkelte. Husk varmt tøy, og legg gjerne med i bilen om dere har verktøy eller annet som dere ser det er bruk for ut i fra arbeidslisten. Vi har det meste, men om flere skal jobbe samtidig med lignende oppgaver har vi ikke til alle.

De som er oppført med navn på arbeidslisten fordeler oppgavene på de fremmøtte og veileder mht hva som skal gjøres. Arbeidslisten vil bli oppdatert frem til dugnadstart og kopiert opp og lagt ut på de ulike arbeidsområdene. Gi beskjed om noe bør suppleres eller det er spørsmål om ting vi bør finne ut av på forhånd.

Vi skal i løpet av ettermiddagen også forsøke å få tid til en veiledning og gjennomgang i bruk av banen og hva som er nytt.

Vel møtt til dugnad, en «ny» bane og en ny sesong!

Banestyret