L50-banen er åpen for alle fra mandag 26.april 2021 under gjeldende smittevern-tiltak

Bærum kommune har nå gått fra regionalt tiltaksnivå A til B, og Bærum Kommune har fra nevnte dato igjen åpnet for utendørs trening også for voksne. Det gjelder vanlige smittevernregler som ellers i samfunnet, regionalt tiltaksnivå B, spesielle regler for idretten, fastsatt av NIF/NSF og for banen. Se fliken for Terminliste for mer informasjon, og denne linken som gjelder under trening https://l50banen.files.wordpress.com/2020/06/l50-smitteverntiltak-ved-trening-15.06.2020.pdf

Kort oppsummert gjelder nå de samme reglene for trening på 50 og 25-meter banen som gjaldt fra 15.juni 2020. Endringen gjelder bare ute, det vil si 50 og 25-meter, og kun trening. Konkurranser er fortsatt ikke tillatt. For 10-meter, innendørsbanen, gjelder spesielle begrensninger for innendørsidrett og er foreløpig bare åpen for skyttere under 20 år og landslaget. Bruk av munnbind anbefales når det kan være vanskelig å holde avstand.

Vil samtidig minne om landslagets behov for beskytte seg mot smitte i OL-forberedelsene. Laget har terminlistefestet faste treninger og samlinger, og benytter da hele 50m-banen. Sjekk derfor terminlisten før du reiser hjemmefra. Det anmodes om å ikke gå inn på standplass under disse treningene.

Bærum Kommune varsler at reglene gjelder midlertidig til og med 9.mai. Følg med på kommunens Korona-sider for oppdatert informasjon.

Klar for ny sesong så snart forholdene tillater det

Vinterstengingen av 50-meteren er nå avsluttet og banen er klar til begrenset bruk innenfor gjeldende smittevernregler. Se Bærum Kommunes hjemmesider, Skyting.no, de nasjonale reglene og de reglene som gjelder for banen(e) på fliken for Terminliste. 25 og 10 meter har ikke vært vinterstengt, status er uendret og følger de samme smittevernreglene.

Landslaget vil benytte banen som ledd i OL-forberedelsene. De ønsker å skjerme laget mot smitte og vi ber derfor om at uvedkommende ikke går inn på banen eller kaféen i den tiden banen er i bruk. Landslaget har ført opp både faste treningstider og tid for samlinger. Sjekk terminlisten før du reiser på trening.

Inntil det eventuelt gis nærmere beskjed vil vi slik som forrige sesong la banen stå på med unntak for perioder med tordenvær og fare for lynnedslag.

Det vil pågå arbeid med oppsett av kulefangere på 50-meteren den nærmeste tiden. Dette arbeidet skal ikke være til hinder for skytingen, og vil bli satt på vent til skytingen er avsluttet.

Banestyret ønsker velkommen til ny sesong!

Banen er inntil videre stengt for organisert trening for voksne

Vi viser til nye skjerpede tiltak mot korona gjeldende fra 9.november Se spesielt den lokale forskriftens § 3.https://www.baerum.kommune.no/korona/korona-informasjon-fra-barum-kommune/

Dette gjelder 10 meter, 25 meter og 50 meter. På 50 meter vil banen bli stengt for all skyting fra og med 19.november (vinterstengt) dersom det ikke er inngått spesiell avtale om unntak.

Vær også oppmerksom på de spesielle reglene for Oslo. Det frarådes å reise fra Oslo til annen kommune for å trene.

Oppdaterte smittevernregler for trening og alminnelig bruk

De oppdaterte reglene som gjelder fra 15.juni 2020 er tilpasset endringer i smittesituasjonen og at alle nå er bedre kjent med smittevernregler og råd gitt av offentlige myndigheter, Norges Idrettsforbund og Norges Skytterforbund. Det er i realiteten få endringer, men det er likevel viktige punkter å minne hverandre om inntil denne perioden er over. De oppdaterte bestemmelsene finnes her:

En viktig endring er at alle standplasser på 25 meter nå kan benyttes etter montering av nye standplass-skiller. Vi går også tilbake til bruk av protokoll som vanlig, og banen slås fra nå på og av på ordinær måte før og etter bruk. Det blir ingen streng praktisering, og vi regner med at vi vender tilbake til de gamle rutinene etterhvert som skytterne blir informert og endrer praksis.

For terminfestede arrangementer/ konkurranser (ikke treningssamlinger og lignende) gjelder egne retningslinjer for arrangøren og i tillegg informasjon som skal sendes alle deltakere.

Oppdatering av smittevernregler for konkurranser på 50 meter gjeldende fra 15.6.2020

Det har nå vært arrangert en konkurranse under gjeldende smittevernregler hvor vi har fått noen erfaringer. Det er redusert smittefare og det åpnes nå for større grad av tilpasninger ved arrangementer, men fortsatt slik at gjeldende smitteverntiltak skal ivaretas. Her finnes reglene arrangørene må følge ved arrangering av konkurranser fra og med 15.juni. Dette er minimumskrav til hva arrangøren skal sørge for, mens det er på mange områder frihet for arrangøren om hvordan kravene skal oppfylles. Følgende informasjon Smitteverntiltak for konkurransen skal være sendt ut til deltakerne senest dagen før konkurransen. Det kan benyttes andre medier, for eksempel kan teksten tas direkte inn i epost sammen med annen informasjon. Formatet, bruk av punkter etc. kan endres så lenge innholdet er uendret og teksten er fullstendig gjengitt. Reglene finnes også i eget kapittel under fliken: Terminliste.

Endringer i faste treningstider

Det er nå heldigvis flere baner som har åpnet, og det har åpnet opp for fri trening på torsdager og mulighet til å trene på høyre side av banen på tirsdager. Landslaget trener på inntil åtte skiver på venstre side. På onsdager er det faste treninger for landslaget, hvor de benytter hele banen på 50 meter, 10 meter og kafeen. Se Terminlisten for mer info.

Smitteverntiltak ved trening og konkurranser – oppdatert 7.mai 2020

Her finner du de oppdaterte smitteverntiltakeneDokumentet må leses før man reiser hjemmefra. Det er ingen endringer i de alminnelige smittevernreglene. De gjeldende tiltakene gjelder fortsatt, bortsett i fra endringer i avstands-reglene, størrelsen på grupper (20) og nye regler for arrangementer med ansvarlig (50).  Endringene betyr i praksis at avstands-reglene vil ha større betydning enn gruppestørrelse og vil har følgende konsekvenser:

  • På 50 meter benyttes nå annenhver skive, slik at tolv skiver er tilgjengelige
  • På 25 meter er antall samtidige brukere endret fra tre til fem personer
  • På 10 meter er antall samtidige endret fra to til tre personer
  • Reglene skiller nå mellom grupper på maksimalt 20 personer og arrangement med ansvarlig med maksimalt 50 personer. Oppføringer på terminlisten, herunder faste treninger, anses som arrangementer. For enkeltpersoner eller grupper er reglene som tidligere, men avstandregelen er endret fra to til en meter for alle..
  • Det er etablert to seksjoner, venstre og høyre, både på 50 meter banen og i kafeen. Skillet er dynamisk slik at størrelsene på de ulike seksjonene kan variere og inntil to ulike grupper eller arrangementer kan benytte hver sin seksjon samtidig.
  • Selv om kapasiteten er utvidet fortsetter vi med reservasjons-ordningen. Det er ikke nødvendig å reservere tid, men det vil sikre plass. Send melding med ønsket bane, dato og tidsrom til 982 06 220 senest dagen før og tidligst en uke  på forhånd.

De nye reglene gjelder fra i dag. De blir slått opp på banen mandag 11.mai.

Korona, smitteverntiltak og baneåpning

Løvenskioldbanen 50 meter, tilliggende 25 meter pistolbane og 10 meter bevegelig mål vil være åpen for trening fra og med 15.april under forutsetning av at smitteverntiltakene i denne linken overholdes. 10 meter luftrifle- og luftpistol vil åpnes etter 20. april. Smitteverntiltakene må derfor leses nøye før avreise hjemmefra! 

Se terminlisten for mer informasjon om oppsatte treningstider. Det er nå betydelig redusert kapasitet. Det vil også komme endringer i terminlisten de nærmeste ukene. Det anbefales derfor å sjekke terminlisten før avreise til trening, spesielt for langveisfarende.

På ledig tid kan det på alle baner inntil videre bestilles treningstid senest dagen i forveien og maks en uke frem ved å sende tekstmelding til 98206220 med navn og planlagt tidspunkt for ankomst og avreise. Det er tid for opphold på banen som gjelder (korona).

Slik det fremgår av smitteverntiltakene kan det maksimalt skyte 5 samtidig på 50 meter, 3 samtidig på 25 meter og 2 samtidig på 10 meter. Det er totalt gjort klar åtte skiver på 50 meter med sikteblink for rifle og en skive for fripistol (skive 24). Det er altså noen skiver i reserve. Det kan settes sikteblink for fripistol på flere skiver ved behov, men de må byttes tilbake når treningen er avsluttet.

Det er viktig at alle forlater banen slik at alt er klart til neste skytter, både når det gjelder opprydding, vedlikehold av skiver, retting av feil og prosedyrer for nødvendige smitteverntiltak. Det vil bli redusert tilstedeværelse fra oss som normalt holder banen i orden, så den enkelte skytter må i større grad enn tidligere ta et ansvar for å dette. Send melding eller ring kontaktperson for banen eller 982 06 220 dersom det er behov for assistanse.

For å redusere omfang av berøringspunkter lar vi nå banen stå på inntil videre. Dersom det blir varslet tordenvær ber vi likevel om at banen slås av på vanlig måte. Merk at det er en del utstyr man må bringe med på banen i denne perioden. For å hjelpe de som måtte glemme noe nå i starten er det anskaffet noe rengjøringsmidler til banen.

Det tas forbehold om at banen kan bli stengt på kort varsel dersom forutsetningene for å holde banen åpen endres. Dersom noen tester positivt etter bruk av banen ber vi om at det gis beskjed til banestyret, melding til 982 06 220, så raskt som mulig.