Årsmøte og medlems- og styremøte 2022

Det ble 13.10.22 avholdt årsmøte med etterfølgende medlems- og styremøte. Begge møtene med god deltakelse. Protokollen fra møtene kan leses her:

Regnskapssammendrag: 

Takk til alle som har bidratt til aktiviteter på banene det foregående året. Pistolbanen på 25 meter og 10 meter luftbanen holder åpent i vinter, mens siste dag på 50 meter blir søndag 30.oktober.

Se terminlisten for oversikt over foreløpige planer for 2023.

Årsmøte 2022

Vi inviterer alle interesserte til årsmøte i kaféen på 50m miniatyrbanen torsdag 13.oktober kl. 18. På agendaen står orientering om årets aktiviteter, gjennomgang av regnskap/ økonomi, utnevnelse av banestyret for neste periode og oppdatering av kontaktpersoner/ ansvarlige for de ulike banene. Det blir en enkel bevertning. Vennligst send melding til 98206220 om du ønsker å delta.

Ifølge instruksen for banestyret https://l50banen.files.wordpress.com/2018/06/instruks-for-banestyret.pdf utnevnes banestyret av NSF etter forslag fra interesserte klubber og brukere. Fristen for å sende forslag er en uke før årsmøtet og kan sendes Morten Støen banemester@skyting.no. Leder for banestyret utnevnes hvert år og medlemmer annet hvert år. Espen Berg-Knutsen og Eirik Andreassen ble utnevnt i fjor, og Jan Erik Karlsen og Willy Sveen for to år siden. Oversikt over styret og kontaktpersoner finnes her: https://l50banen.wordpress.com/banestyret-og-tilknyttede-lag/

Etter årsmøtet, utnevnelse av styret, vil det bli et felles medlems- og styremøte hvor vi går igjennom og diskuterer forbedringer og videre utvikling med bakgrunn i de oppgavene styret har ifølge instruksen.

Velkommen!

Løvenskioldbanemesterskapet Rifle 50m, med KM og DM 24.9.2022

Vi arrangerer det årlige Løvenskioldbanemesterskapet 24.september. Endelig påmeldingsfrist er 21.september kl. 18 (ingen etteranmelding). I stevnet er innlagt KM for Oslo og Akershus og DM for Østlandet Nord (Kretsene Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold).

Påmeldingen er åpnet og du finner mer om arrangementet i stevnebeskrivelsen på terminlisten på skyting.no.

Vi håper på god deltakelse og en flott dag på banen!

L50 – Serien, Startlister Runde II

Det kan skytes utvidet 2×30 og 3×20, men liggende vil da vises som heltall. Det kan også skytes utvidet 30-60-20. altså 2×30, 3×20 og 60 ligg i en serie. Gi beskjed om eventuell bruk av utvidede serier på banen. Minner om resultater fra første runde her https://l50banen.wordpress.com/banerekorder/ og mer info om konkurransen her https://l50banen.wordpress.com/konkurranser/

Løvenskiold, L50-Serien Runde I, II og III (Rifle)

Vi har nå approbert tre nye stevner i L50-Serien på terminlisten på skyting.no. Påmelding på nett. Rundene avvikles tirsdag 30.august, 6. og 13.september med prøveskudd fra kl. 13.45 og avslutning innen kl. 20. Seriene er slik at alle kan skyte aktuelle øvelser så mange ganger de ønsker, og beste resultat etter tre runder teller i konkurransen. Det kan også skytes egne stillingskonkurranser i 20 skudd knestående, 20 skudd liggende og 20 skudd stående. Det kan brukes skytebenk på liggende, krakk på knestående og i stillingskonkurransen kan man skyte med støtte (Standauflage) i egen klasse. Ved bruk av Sauer kan DFS-reglementet benyttes med unntak for bruk av rem på stående. Dette er noe for alle. Mer info finnes under fliken «Konkurranser»

Velkommen til noen trivelige ettermiddager på banen!