Baneåpning og dugnad 9.april 2019

Det har skjedd mye på banen i vinter og det kommer til å skje mer. På det tidspunktet vi åpner planlegger vi med at det skal være på plass nytt isolert gulv og nye dører på 50m. Vi vil ha en helt ny 25m pistolbane for cal. 22, silhuett og presisjon, til høyre på banen. Bak standplassen er det allerede satt opp skiver og monitorer til en 10m bane for luftpistol og – rifle.

Kafeteriaen er oppgradert med nytt gulv, så nå ligger det godt til rette for felles konkurranser og samlinger for flere grener og mange øvelser, resultatvisning bak standplassene, møter og presentasjoner i kafeteriaen og felles bevertning for øvrig.

Vi tar også ned trær som nå legger standplassbygget i skyggen, så da satser vi på at vårsola hjelper oss med å komme tidlig i gang og forlenger sesongen i den andre enden.

Se terminlisten for approberte stevner. Det er plass til flere, og parallelle konkurranser gjør kafeteriaen til en felles ressurs for alle. Det er bare å komme i gang med planleggingen! 🙂

Vi ser frem mot en ny fantastisk sesong!