Lettelser i smitteverntiltak i Bærum Kommune fra 22.mai, og varsel om ytterligere lettelser fra 27.mai 2021 nasjonalt

Bærum kommune er fra 22.mai ikke lenger omfattet av regionalt smitteverntiltak i kategori B. Fra nå gjelder kommunale og nasjonale tiltak, samt den fellesidrettslige smittevernveilederen og NSFs særidrettslige koronavettregler. Det er de strengeste av bestemmelsene som gjelder.

Dette betyr at det igjen er anledning til å gjennomføre arrangementer, stevner og konkurranser for alle, også personer over 20 år. Det gjelder arrangementer på tvers av kommuner som ikke kan utsettes eller avlyses i følge NHIs smittevernveileder.

Når det gjelder trening er det fortsatt begrensninger for organiserte idrettsaktiviteter innendørs for personer over 20 år. Egenorganisert aktivitet i mindre grupper, slik som på luftbanen på L50, har imidlertid ingen aldersbegrensning. Skyting på 25 og 50 meter anses som utendørs når dørene er åpnet, minst en dør på hver side av benyttet standplass, mens skyting på 10 meter anses som innendørsaktivitet.

Reglene, spesielt for arrangementer, er i all hovedsak betinget av antallsbegrensninger, regler om avstand og at de alminnelige reglene for å hindre smittespredning følges. For mer informasjon vises til skyting.no, informasjon fra Bærum Kommune og nasjonale myndigheter.

Vi opprettholder inntil videre bruk av annenhver skive på 50 m ved trening og reglene for konkurranser. De siste er utformet som en praktisk veileder for trygg gjennomføring i samsvar reglene som er nevnt foran og smittevernforskriftens krav om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring og krav til registrering av deltakere.

Fra 27.mai er det varslet ytterligere lettelser i nasjonale tiltak. Vi vil fortløpende vurdere ytterligere tilpasninger, blant annet mulig betydning av sertifikat/ pass med hensyn til bedre kapasitetsutnyttelse av banen.