Konkurranser

Denne siden inneholder informasjon om faste årlige arrangementer på banen og fungerer som tilleggsinformasjon til stevnebeskrivelsen som finnes i oppføringen på terminlisten på skyting.no.

L50 Serien (Rifle)

Serien skytes tre påfølgende tirsdager med start 30. august fra ca. kl. 14 til 20 hver av dagene. Arrangør er banestyret med teknisk støtte av Oslo Østre Sportsskyttere når det gjelder påmeldinger, innbetalinger og registreringer på skyting.no.

Alle oppsatte øvelser kan skytes så mange ganger man ønsker og beste resultat teller til slutt etter tre runder. I tillegg til ordinære øvelser arrangeres det stillingskonkurranser i 20 skudd knestående, 20 skudd liggende og 20 skudd stående. Øvelsen kan skytes separat med skytetid på ett minutt pr. konkurranseskudd, eller som del av andre øvelser hvor de 20 første skuddene i hver stilling teller.

Det skytes 30 skudd liggende heltall for rekrutt og 40 skudd liggende desimal for ungdom. 60 skudd liggende og halvmatch er åpen for alle klassene: På 60 skudd liggende konkurrerer U, Jr, Sr, V45, V55, V65 og SH1 sammen. På halvmatch konkurrerer U og Jr sammen, og Sr. og V45+ hver for seg. SH1 kan velge Sr. eller V45+. SH2 konkurrerer i egen klasse i både liggende og halvmatch. I knematch 2×30) konkurrerer V65+ sammen. I stillingskonkurransene konkurrerer alle sammen, mens i 20 skudd stående kan det skytes stående med støtte i egen klasse (Standauflage). I stillingskonkurransene benyttes desimaler med høyeste verdi 10,0. Overskytende verdi teller ved poenglikhet. Alle match-øvelser kan skytes utvidet med 60 skudd liggende. Heltall vises da på monitoren, mens konkurransen er med desimalverdier. Mer om premiering nedenfor.

Skyttere i klassen V65+ kan skyte liggende fra skytebenk og bruke krakk på knestående. Det kan skytes med Sauer og utstyr godkjent av DFS med unntak for bruk av rem på stående.

Prisen er kr. 2 pr. konkurranseskudd i alle klasser, og etter fratrekk av baneavgift går overskytende, som går opp i premiepotter a kr. 250,- (gavekort e.l.), til premiering. Overskytende går til arrangøren som kan velge en alternativ enkel premiering, oppmerksomhet for god skyting eller tillegg til premiepotter. Intensjonen er at alt ut over baneleie skal gå til premiering. Se mer nedenfor:

Oppdateringer av resultater for serien og premiefordeling til slutt blir å finne her, mens resultatliste og individuell registrering for hver runde (kun første skyting) blir å finne på terminlisten på skyting.no.

Premiering og premiegrupper

Totalt beløp til premiering fordeles på premiegruppene i forhold til antall tellende beste-resultater (deltakere) i hver gruppe og antall skudd som skyteøvelsene består av. Det er følgende premiegrupper:

1) 30 Skudd liggende heltall for rekrutt, 2) 40 Skudd liggende desimal for Ungdom, 3) 60 Skudd liggende felles for alle klasser unntatt SH2, 4) 60 skudd liggende for SH2, 5) 3×20 for Senior, 6) 3×20 felles for Ungdom og Junior, 7) 3×20 for V45+, 8) 3×20 for SH2, 9) 2×30 for V65+, 10) 20 skudd knestående felles for alle, 11) 20 skudd liggende felles for alle, 12) 20 skudd stående felles for alle og 13) 20 skudd stående med støtte.

Sum premie for hver gruppe deles i potter på kr: 250,- Første pott går til vinneren, deretter til nr. 2 og 3, og ved mer å fordele neste pott i tillegg til vinner, deretter nr: 2 og 3 osv. Beløp som ikke går opp i hel premiepott går til arrangøren. Dersom det er mindre enn kr: 250 å fordele til en premiegruppe blir det dessverre ingen ordinær premie i gruppen, men arrangøren kan velge å foreta tilleggspremiering etter eget skjønn. Liste med premiefordeling blir å finne sammen med resultatene etter avsluttet serie. Premiene består av gavekort eller rabatt ved kjøp av varer fra Stenvaag Våpensenter AS.

Forannevnte er en veiledning i hvordan konkurransen vil foregå, og det tas forbehold om endringer om praktiske hensyn skulle gjøre det nødvendig.