Årsmøte, stenging av banen og dugnad torsdag 11.oktober 2018

Vi pakker sammen for sesongen torsdag 11.oktober. Vi starter dugnaden kl. 16 for de som har anledning til å komme tidlig, så tar vi en varmepause med Årsmøte kl. 17 og fortsetter dugnaden etter dette til vi er ferdige.

Årsmøtet starter med en orientering fra banestyret om aktiviteter i styreperioden og situasjonen på tidspunktet for årsmøtet. Deretter utnevnes nytt banestyre. Etter årsmøtet avholdes et kombinert medlemsmøte og styremøte i det nye banestyret. Forslag til saker som ønskes diskutert tas opp i plenum eller sendes leder for banestyret så snart som mulig dersom de trenger forberedelse. Agendaen omfatter punktene i formålet med Banestyrets arbeid, slik som inntatt i instruksen , men er ikke begrenset til dette, og hensikten er å trekke opp noen linjer for aktiviteter og drift i det kommende året.

Banestyret utnevnes av NSFs ledelse på selvstendig grunnlag etter innhenting av forslag til medlemmer fra interesserte lag og brukere av banen. Forslag kan sendes på epost til arild.groven@skyting.no innen 4.oktober. Vi viser til Instruks for banestyret for mer informasjon.

Jo flere hender, jo tidligere blir vi ferdige – Vel møtt!