Terminliste

Skytetider

Det kan skytes med kaliber 22 på hverdager fra kl. 0800-2100 og på søndager fra kl. 0900-1900 dersom det ikke fremgår noe annet nedenfor. Banen er stengt første nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, annen påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag, annen pinsedag, Minnearrangement 8.mai (se tid i listen), 17.mai, første juledag og annen juledag. Det er ikke tidsbegrensninger for bruk av luftbanen.

Smitteverntiltak for arrangører og arrangementer

Banestyret har bestemt at disse smitteverntiltakene skal følges for konkurranser på 50 meter banen, oppdaterte regler gjeldende fra 15.6.2020. Se her: Arrangering av konkurranser Deltakere skal helst i forbindelse med innbydelsen, men senest dagen før arrangementet ha mottatt informasjon om Smitteverntiltak for konkurransen Dokumentet kan sendes ut som vedlegg til epost eller det kan benyttes andre medier, for eksempel kan teksten tas direkte inn i epost sammen med annen informasjon. Formatet, bruk av punkter osv kan endres så lenge innholdet er uendret og teksten er fullstendig gjengitt.

Smitteverntiltak ved trening og alminnelig bruk

Smitteverntiltak mot korona må leses før avreise hjemmefra, oppdaterte regler gjeldende fra 15.6.2020, se her:Smitteverntiltak

Tilgang til trening

Det er tilgang til banene med nøkkelkode og monitorkort. Før første trening trenger man også en innføring i oppsett og bruk av banen. Spør kontaktpersonen for laget ditt, eller følgende kontaktpersoner:

 • 50 meter – Hans Kr. Jensrud, 982 06 220 / hanskrjensrud@gmail.com
 • 25 meter – Bjarne Themsen, post@ampere.nu
 • 10 meter – Tor Heiestad, tor.heiestad@gmail.com
 • Kort for alle baner – Jan Erik Karlsen, 907 33 801 / gm.jek@hotmail.no

Smartkort til monitorer for alle baner kjøpes fortrinnsvis av kontaktpersonen i laget ditt eller i spesielle tilfeller direkte av Jan Erik Karlsen. Det må opplyses om hvilke baner kortet(ene) skal benyttes på. Kort sendes i posten om ikke annet er avtalt særskilt. Det må påregnes noen dager fra bestilling til levering. Nytt kort for 1000 skudd koster for 50 og 10 meter kr. 360,- for 1 000 skudd og ved påfylling/ bytte av kort kr. 300,-. For 25 meter koster nytt kort kr. 560 og ved påfylling/ bytte av kort kr. 500,-. Standard kortstørrelse er med 1000 skudd, men det kan også bestilles kort med 5000 skudd eller 200 skudd (gjestekort). Leie av bane til treningssamlinger kr. 100,- pr. skive/treningsøkt.

Bruk av banen er forbeholdt medlemmer av klubber tilknyttet Norges Skytterforbund dersom annet ikke er særskilt avtalt.

Følgende arrangementer og hendelser er terminfestet:

Se også tabeller med faste treningstider nedenfor. Alle tider gjelder tid for opphold inne på banen.

50 meter rifle og pistol

Før konkurranser og andre arrangementer må det normalt påregnes at banen er stengt minst 2 timer før start pga. klargjøring. Kontakt arrangør ved spørsmål om trening samme dag. Ønsker du oppføring på terminlisten, send epost til hanskrjensrud@gmail.com. På grunn av Korona kan alle arrangementer avlyses på kort varsel. Ansvarlige arrangører er oppført i parentes – Se eget avsnitt ovenfor om smitteverntiltak som gjelder for arrangører. I tillegg til listene, se tabeller for faste treningstider nedenfor.

 • Ingen

50 meter rifle – viltmål (Villsvinbanen)

 • Ingen

25 meter pistol

 • Ingen

10 meter bevegelig mål, luftrifle og -pistol

 • Ingen

Faste treningstider 50 meter rifle og fripistol

Fri adgang på ledig tid, men fortrinnsrett ved reservasjon. Send tekstmelding til 982 06 220 tidligst en uke i forveien og senest dagen før trening.

Fem skiver* Ma Ti On To Fr
0800-0900** Stengt
0900-1500 LL* LL*
1500-1900 Blinken
1900-2100** Stengt
*) Hele banen på onsdag. Andre kan trene samtidig på høyre side 
på tirsdager.
Maksimum 12 av 24 skiver benyttes pga. korona-regler
**) Ikke fripistol på hverdager 8-9. Kun individuell trening
hverdager 19-21 for pistol inntil videre pga. støy.

Faste treningstider 25 meter pistol

Fri adgang på ledig tid, men fortrinnsrett ved reservasjon. Send tekstmelding til 982 06 220 tidligst en uke i forveien og senest dagen før trening.

Tre skiver Ma Ti On To Fr
0800-0900** Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
0900-1500 LL OVSS*
1500-1900 Blinken
1900-2100** Stengt
*) OVSS fra kl. 13. **) Stengt også på hverdager 0800-0900. 
Kun individuell trening hverdager 19-21 inntil videre pga. støy.

Det er totalt 10 skiver på banen. Standardoppsett er for presisjon. Lag med skytetid kan velge å sette opp en trening/ seksjon for silhuett, men må sette tilbake til presisjon etter endt skyting.

Alle skyttere, også fra lag med bestilt skytetid, kan benytte øvrige skiver etter «først til mølla»-prinsippet. Lag med skytetid er standplassleder og bestemmer skivefordeling. Ledige skiver skal frigis til «drop-in»-skyttere.

Faste treningstider 10 meter bevegelig mål, luftrifle og -pistol

Fri adgang på ledig tid, men fortrinnsrett ved reservasjon. Send tekstmelding til 982 06 220 tidligst en uke i forveien og senest dagen før trening.

To skiver* Ma Ti On To Fr
0800-0900
0900-1500 LL LL
1500-1900
1900-2100
*) Maksimum 3 av 4 skiver benyttes pga. korona-regler

Kaféen

Fri adgang på ledig tid, men fortrinnsrett ved reservasjon og arrangementer. Send tekstmelding til 982 06 220 tidligst en uke i forveien og senest dagen før trening.

Antall* Ma Ti On To Fr
0800-0900
0900-1500 LL
1500-1900
1900-2100

*) Maks tyve om gangen pga. korona-regler og avstands-regler følges

Felles for faste treningstider

Angitte tider gjelder tid for opphold på banen. Treningstidene, på alle baner, viker for terminfestede arrangementer og hendelser som angitt nedenfor. Ledige skiver og tidspunkter er ledige for skyttere med monitorkort.

All skyting forutsetter at klubb/lag har gjennomgått instrukser og veiledning i bruk av banen. All skyting skal noteres i protokoll ved ankomst og kvitteres ut ved avsluttet skyting. Ved tvil om «Først til mølla», så gjelder første oppføring i protokollen.

Historikk (alle baner):

 • 18.10.2020 Søndag – Nettverksamling for kvinner – NSF kl. 10-16
 • 26.09.2020 Lørdag – Tentativt: Løvenskioldbanemesterskap med KM/ DM / Rifle
 • 15.09.2020 Tirsdag – Tentativt: Høstserien Del 3 med KM / Rifle
 • 13.09.2020 Søndag –  NM Silhuett og Finpistol
 • 12.09.2020 Lørdag –  NM Silhuett og Finpistol
 • 11.09.2020 Fredag –  NM Silhuett og Finpistol
 • 07.09.2020 Mandag – 13.09.2020 (Finale) – NM Rifle – Avlyst
 • 06.09.2020 Søndag – Vurderingsstevne Landslaget (Bergsvein B) – Junior/ Senior
 • 05.09.2020 Lørdag – Vurderingsstevne Landslaget (Bergsvein B) – Junior/ Senior
 • 04.09.2020 Fredag – Klargjøring til stevne kl. 11-14 (stengt for skyting)
 • 04.09.2020 Fredag – Tentativt: Vurderingsstevne Landslaget (Bergsvein B) – Jr./Sr.
 • 03.09.2020 Torsdag – Treningssamling Kisen/RTT Akershus kl.16-21 (Andrea W.)
 • 01.09.2020 Tirsdag – Tentativt: Høstserien – Del 2, DM Oslo/Viken / Rifle
 • 28.08.2020 Fredag – Skytterlandslaget UNG, fra 0900-1900 (Andrea W.)
 • 27.08.2020 Torsdag – Fripistolstevne, alle skiver fra kl. 17 (Peder S.)
 • 25.08.2020 Tirsdag – Tentativt: Høstserien – Del 1, KM Oslo/Akershus / Rifle
 • 22.08.2020 Lørdag – Hovedstadstevne – 50 meter og kafeteria / Rifle – Avlyst
 • 21.08.2020 Fredag – Hovedstadstevne – Kafeteria / Rifle – Avlyst
 • 20.08.2020 Torsdag – Fripistolstevne, alle skiver fra kl. 17 (Peder S.)
 • 15.08.2020 Lørdag – Tentativt: Vandrepokalstevne (OØSS) / Rifle
 • 13.08.2020 Torsdag – Fripistolstevne, alle skiver fra kl. 17 (Sperstad)
 • 06.08.2020 Torsdag – Parasamling (2-3 st.pl.) Dagtid
 • 05.08.2020 Torsdag – Parasamling (2-3 st.pl.) Dagtid
 • 04.08.2020 Torsdag – Parasamling (2-3 st.pl.) Dagtid
 • 03.08.2020 Torsdag – Parasamling (2-3 st.pl.) Dagtid
 • 12.07.2020 Søndag – Skytterlandslaget UNG, fra 0900- ca.1500
 • 11.07.2020 Lørdag – Skytterlandslaget UNG, fra 0900-1900
 • 09.07.2020 Torsdag – Parasamling (2-5 st.pl.) Dagtid
 • 08.07.2020 Onsdag – Parasamling (2-5 st.pl.) Dagtid
 • 07.07.2020 Tirsdag – Parasamling (2-5 st.pl.) Dagtid
 • 06.07.2020 Mandag – Parasamling (2-5 st.pl.) Dagtid
 • 06.07.2020 Mandag – Sommerstevne (OØSS) / Rifle (ettermiddag) – Avlyst  
 • 07.06.2020 Søndag – Bærum Masters (Bærums) / Rifle – Match
 • 06.06.2020 Lørdag – Bærum Masters (Bærums) / Rifle – Liggende
 • 05.06.2020 Fredag 16-21 Landslagssamling – Viltmål (10m)
 • 04.06.2020 Torsdag 1000-1400 – Stengt for stevnedugnad
 • 01.06.2020 Mandag – 2. Pinsedag – Stengt
 • 31.05.2020 Søndag – 1. Pinsedag – Stengt
 • 25.05.2020 Mandag – 1600-1800 Skiskytterlandslaget 6 skiver (avlyst)
 • 23.05.2020 Lørdag – 1500-1700 Skiskytterlandslaget 6 skiver (avlyst)
 • 22.05.2020 Fredag – 0900-1100 Skiskytterlandslaget 6 skiver (avlyst)
 • 21.05.2020 Torsdag – Kristi Himmelfartsdag  – Stengt
 • 20.05.2020 Onsdag – 1500-1700 Skiskytterlandslaget 3 skiver (avlyst)
 • 20.05.2020 Onsdag – 0900-1100 Skiskytterlandslaget 6 skiver (avlyst)
 • 19.05.2020 Tirsdag – 1500-1700 Skiskytterlandslaget 3 skiver (avlyst)
 • 19.05.2020 Tirsdag – 0900-1100 Skiskytterlandslaget 6 skiver (avlyst)
 • 17.05.2020 Søndag – Stengt
 • 08.05.2020 Fredag – 1400-1900 Minnemarkering – Stengt
 • 25.04.2020 Lørdag – Åpningsstevne (OØSS) /Rifle – Avlyst
 • 18.10.2019 Fredag – 50-meterbanen stengt for ordinær trening for sesongen
 • 17.10.2019 Torsdag – Årsmøte fra kl. 17. Mulig dugnad fra kl. 14
 • 22.09.2019 Søndag – Løvenskioldbanemesterskap /L50
 • 10.09.2019 Tirsdag – Høstserie Del 3 /L50. Start kl. 14.
 • 08.09.2019 Søndag – Åpent Fripistol kl. 12 / Bærums
 • 03.09.2019 Tirsdag – Høstserie Del 2 /L50. Start kl. 14
 • 29.08.2019 Torsdag – Åpent Fripistol kl. 18 / Bærums
 • 27.08.2019 Tirsdag – Høstserie Del 1 /L50. Start kl. 14.
 • 25.08.2019 Søndag – Viltmål/ Landslaget
 • 24.08.2019 Lørdag – Viltmål/ Landslaget
 • 17.08.2019 Lørdag – Åpent Vandrepokalstevne / OØSS
 • 29.07.2019 Mandag – Sommerstevne / OØSS
 • 07.07.2019 Søndag – EM-uttak /Landslaget
 • 06.07.2019 Lørdag – EM-uttak /Landslaget
 • 01.07.2019 Mandag – Åpent stevne rifle / OØSS
 • 19.06.2019 Onsdag – Åpent stevne fripistol / Bærum PK (10 skiver)
 • 15.06.2019 Lørdag – Åpent stevne rifle / OØSS
 • 12.06.2019 Onsdag – Åpent stevne rifle / OØSS
 • 10.06.2019 Mandag – 2.Pinsedag – Ingen skyting
 • 09.06.2019 Søndag – 1.Pinsedag – Ingen skyting
 • 05.06.2019 Onsdag – Åpent stevne fripistol / Bærum PK (10 skiver)
 • 02.06.2019 Søndag – Bærum Masters / Bærums
 • 01.06.2019 Lørdag – Bærum Masters / Bærums
 • 30.05.2019 Torsdag – Kristi Himmelfartsdag – Ingen skyting
 • 17.05.2019 Fredag – Ingen skyting
 • 12.05.2019 Søndag – Åpent stevne fripistol / Bærum PK
 • 24.04.2019 Onsdag – Åpningsstevne rifle 50m / OØSS
 • 09.04.2019 Tirsdag – Baneåpning / dugnad
 • 11.10.2018 Stenging av banen og Banemøte
 • 30.09.2018 Fripistolstevne kl. 12
 • 23.09.2018 Høstserie med Løvenskioldbanemesterskap
 • 11.09.2018 Høstserie
 • 04.09.2018 Høstserie
 • 28.08.2018 Høstserie
 • 26.08.2018 Nordisk Rifle /NSF
 • 25.08.2018 Nordisk Rifle /NSF
 • 24.08.2018 Nordisk Rifle /NSF
 • 23.08.2018 Nordisk Rifle /NSF
 • 21.08.2018 Landslagssamling rifle – fra ca. 9-13 /NSF
 • 20.-26.8.2018 Banen er stengt for annet enn terminfestede arrangementer
 • 20.08.2018 Landslagssamling rifle – fra ca. 9-13 /NSF
 • 17.08.2018 Dugnad før nordisk. Banen stengt fra kl. 12
 • 13.08.2018 Skivedugnad. Banen stengt fra kl. 9-15
 • 12.08.2018 Landslag/ Juniorsamling skive 11-20 /NSF
 • 03.08.2018 TD-befaring før Nordisk. Banen stengt frem til 16
 • 22.07.2018 Bærum Masters /Bærum
 • 21.07.2018 Bærum Masters /Bærum
 • 18.07.2018 Bærum Masters /Bærum
 • 08.07.2018 Landslaget kl. 9-19, skive 11-24
 • 06.07.2018 Landslaget kl. 9-16, skive 11-24
 • 05.07.2018 Dugnad/ Vindvimpler 9-12, banen stengt
 • 03.07.2018 Landslaget kl. 9-16, skive 11-24
 • 27.06.2018 Åpent Stevne start kl. 16:00 / Oslo Østre Sportsskyttere
 • 01.07.2018 Reservearena for NM Del 2 /Elverum
 • 30.06.2018 Reservearena for NM Del 2 /Elverum
 • 29.06.2018 Reservearena for NC og Prøve NM / Elverum
 • 22.06 til 24.06.2018 Banen stengt på grunn av arrangementer i området
 • 19.06.2018 Åpent stevne start kl. 12:00 /Kisen
 • 11.06.2018 Banen er åpnet for trening
 • 09.06.2018 Vandrepokalstevne – Oslo Østre Sportsskyttere kl. 8:30-16:00