Terminliste

Skytetider

Det kan skytes med kaliber 22 på hverdager fra kl. 0800-2100, lørdager 0800-1800 og på søndager fra kl. 1000-1800 (fra 1.juli 2021). Banen er stengt første nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, annen påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag, annen pinsedag, Minnearrangement 8.mai (se tid i listen), 17.mai, første juledag og annen juledag. Det er ikke tidsbegrensninger for bruk av luft-banen.

Tilgang til trening

Det er tilgang til banene med nøkkelkode og monitorkort. Se siden «Bruk av banen, leie og priser». Før første trening skal man ha gjennomgått en innføring i sikkerhet og bruk av banen. Spør klubben din eller følgende kontaktpersoner:

 • 50 meter – Hans Kr. Jensrud, 982 06 220 / hanskrjensrud@gmail.com
 • 25 meterBjarne Themsen, post@ampere.nu
 • 10 meter – Tor Heiestad, tor.heiestad@gmail.com

Alle oppføringer og bruk av banen forutsetter at gjeldende smitteverntiltak, regler og anbefalinger, følges. Reglene finnes nederst på denne siden.

Før konkurranser og andre arrangementer må det normalt påregnes at banen er stengt minst 2 timer for klargjøring. Kontakt arrangør ved spørsmål om trening samme dag. Ansvarlig arrangør er oppført i parentes – Se eget avsnitt nederst på siden om smitteverntiltak som gjelder for arrangører.

Følgende arrangementer og hendelser er terminfestet

Se også tabeller for faste treningstider nedenfor.

50 meter rifle og pistol

For oppføringer merket * er det ikke tillatt for andre å gå inn på standplass eller inn i kaféen på grunn av smittevernhensyn – hele 50m-banen og kaféen er da reservert!

 • To 28.10.21 Årsmøte og stenging av banen

2022

 • To 31.03.22 Baneåpning og dugnad
 • To 14.04.22 Skjærtorsdag (Stengt)
 • Fr 15.04.22 Langfredag (Stengt)
 • Sø 17.04.22 Første påskedag (Stengt)
 • Ma 18.04.22 Andre påskedag (Stengt)
 • Sø 08.05.22 Minnearrangement (Stengt – tid oppdateres senere)
 • Ti 17.05.22 Grunnlovsdagen (Stengt)
 • To 26.05.22 Kristi Himmelfartsdag (Stengt)
 • Sø 05.06.22 Første pinsedag (Stengt)
 • Ma 06.06.22 Andre pinsedag (Stengt)
 • Fr 10.06.22 Bærums Masters (Bærums)
 • Lø 11.06.22 Bærums Masters (Bærums)
 • Sø 12.06.22 Bærums Masters (Bærums)
 • Ma 27.06.22 NM Uka (NSF)
 • Ti 28.06.22 NM Uka (NSF)
 • On 29.06.22 NM Uka (NSF)
 • To 30.06.22 NM Uka (NSF)
 • Fr 01.07.22 NM Uka (NSF)
 • Lø 02.07.22 NM Uka (NSF)
 • Sø 03.07.22 NM Uka (NSF)
 • Lø 13.08.22 Vandrepokalstevnet 2022 (OØSS)
 • Ti 30.08.22 Tirsdagsserie I (OØSS/Bærums)
 • Ti 06.09.22 Tirsdagsserie II (OØSS/Bærums)
 • Ti 13.09.22 Tirsdagsserie III (OØSS/Bærums)
 • Lø 24.09.22 Løvenskioldbane-mesterskap 50m (Banestyret)

25 meter pistol

 • Ma 27.06.22 NM Uka (NSF)
 • Ti 28.06.22 NM Uka (NSF)
 • On 29.06.22 NM Uka (NSF)
 • To 30.06.22 NM Uka (NSF)
 • Fr 01.07.22 NM Uka (NSF)
 • Lø 02.07.22 NM Uka (NSF)
 • Sø 03.07.22 NM Uka (NSF)

10 meter bevegelig mål, luftrifle og -pistol

 • Ingen

Faste treningstider 50 meter rifle og fripistol

Fri adgang på ledig tid, men fortrinnsrett ved reservasjon. Send tekstmelding til 982 06 220 tidligst en uke i forveien og senest dagen før trening.

Tolv skiverMaTiOnToFr
0800-1000** LL*    Stengt
1000-1600 LL*     
1600-1800 Blinken     
1800-2100**  Blinken    StengtStengt
*) Hele banen pga. smitteverntiltak - andre ingen adgang
Maksimum 12 av 24 skiver benyttes pga. korona-regler
**) Ikke fripistol på hverdager 8-9 og kun individuell trening
hverdager 18-21 for pistol inntil videre pga. støy.

Faste treningstider 25 meter pistol

Fri adgang på ledig tid, men fortrinnsrett ved reservasjon. Send tekstmelding til 982 06 220 tidligst en uke i forveien og senest dagen før trening.

Fem skiverMaTiOnToFr
0800-1000***LL*Åpner
kl. 0900
Stengt
1000-1600 LL*   OVSS** OVSS**
1600-1800 Blinken   
1800-2100***      StengtStengt
*) Hele banen reservert pga. smitteverntiltak - andre ingen adgang
**) OVSS fra kl. 13-16 lørdag og 12-15 søndag. 
***) Stengt på hverdager 0800-0900 og kun individuell trening hverdager 18-21 inntil videre pga. støy.

Det er totalt 10 skiver på banen. Standardoppsett er for presisjon. Lag med skytetid kan velge å sette opp en trening/ seksjon for silhuett, men må sette tilbake til presisjon etter endt skyting.

Alle skyttere, også fra lag med bestilt skytetid, kan benytte øvrige skiver etter «først til mølla»-prinsippet. Lag med skytetid er standplassleder og bestemmer skivefordeling. Ledige skiver skal frigis til «drop-in»-skyttere. Utenom bestilt treningstid eller organisert aktivitet er først ankomne av de tilstedeværende standplassleder.

10 meter luft

Faste treningstider 10 meter bevegelig mål, luftrifle og -pistol

Fri adgang på ledig tid, men fortrinnsrett ved reservasjon. Send tekstmelding til 982 06 220 tidligst en uke i forveien og senest dagen før trening.

Tre skiver*MaTiOnToFr
0800-0900       
0900-1500 LL*     
1500-1800       
1800-2100       
*) Hele banen reservert pga. smitteverntiltak - andre ingen adgang

Kaféen

Fri adgang på ledig tid, men fortrinnsrett ved reservasjon og arrangementer. Send tekstmelding til 982 06 220 tidligst en uke i forveien og senest dagen før trening.

Antall**MaTiOnToFr
0800-0900       
0900-1500       
1500-1900       
1900-2100       

*) Hele kafeen reservert pga. smitteverntiltak – andre ingen adgang

**) Alminnelige antall- og avstandsregler følges. Maske benyttes når antall overstiger 10 personer.

Felles informasjon om faste treningstider og terminfestede arrangementer

Angitte tider gjelder tid for opphold på banen. Treningstidene, på alle baner, viker for terminfestede arrangementer. For øvrig er standplasser og tidspunkter ledige for skyttere med monitorkort. Trening på faste tider og terminfestede arrangementer uten eksklusiv tilgang til banen benytter standplasser fra venstre og andre skyter på høyre side om det ikke avtales noe annet.

All skyting forutsetter at klubb/lag har gjennomgått instrukser og veiledning i bruk av banen. All skyting skal noteres i protokoll ved ankomst og kvitteres ut ved avsluttet skyting. Ved tvil om «Først til mølla», så gjelder første oppføring i protokollen.

Smitteverntiltak for arrangører og arrangementer

Banestyret har bestemt at disse smitteverntiltakene skal følges for konkurranser på 50 meter banen, oppdaterte regler gjeldende fra 15.6.2020. Se her: Arrangering av konkurranser Deltakere skal helst i forbindelse med innbydelsen, men senest dagen før arrangementet ha mottatt informasjon om Smitteverntiltak for konkurransen Dokumentet kan sendes ut som vedlegg til epost eller det kan benyttes andre medier, for eksempel kan teksten tas direkte inn i epost sammen med annen informasjon. Formatet, bruk ord, punkter osv. kan endres så lenge innholdet blir formidlet på på en fullstendig måte.

Skyting på 10 meter – luft-banen – regnes som innendørs aktivitet. Skyting på 25 og 50 meter anses som utendørs aktivitet når dørene, minst en på hver side av benyttet standplass, holdes åpne.

Smitteverntiltak ved trening og alminnelig bruk

Smitteverntiltak mot korona må leses før avreise hjemmefra, oppdaterte regler gjeldende fra 15.6.2020, se her: Smitteverntiltak Hva som regnes som innendørs og utendørs aktivitet er vurdert på samme måte som ved arrangementer.

Historikk (alle baner):

 • Lø 25.09.21 0800-1800 Løvenskioldbane-mesterskap (Bærums) med Bærums Masters (Bærums) Skyting om Vandrepokalene https://oslomsl.wordpress.com/hvitebjorn/ (OØSS), ØM, KM Akershus og Oslo
 • To 23.09.21 1500-1800 Veterantrening, 6 skiver – Lydbefaring/ Bærum. (Hans Kr./ Jan Erik).
 • Ti 21.09.21 1600-21 Trening (Blinken)
 • To 16.09.21 1000-1300 Veterantrening, 6 skiver (Hans Kr./ Jan Erik).
 • Ti 14.09.21 1400-2100 Tirsdags-serie III (Bærums)
 • To 09.09.21 1000-1300 Veterantrening, 6 skiver (Hans Kr./ Jan Erik).
 • Ti 07.09.21 1400-2100 Tirsdags-serie II (Bærums)
 • Sø 05.09.21 Landslagssamling – Viltmål
 • Lø 04.09.21 Landslagssamling – Viltmål
 • Fr 03.09.21 Landslagssamling – Viltmål
 • To 02.09.21 1000-1300 Veterantrening, 6 skiver (Jan Erik).
 • Ti 31.08.21 1400-2100 Tirsdags-serie I m/ KM Akershus og Oslo (Bærums)
 • To 26.08.21 1000-1300 Veterantrening, 6 skiver (Hans Kr./ Jan Erik).
 • Ti 24.08.21 1600-2100 Trening (Blinken)
 • Sø 05.09.21 1000-1800 Bærum Masters* (Bærums/ Knut) / Flyttet til 25.9
 • Lø 04.09.21 1000-1800 Bærum Masters* (Bærums/ Knut) / Flyttet til 25.9
 • Lø 21.08.21 0800-1600 PL-samling* (Landslaget/ Malin)
 • Lø 21.08.21 0800-1600 PL-samling (Landslaget/ Malin) – 10m
 • Fr 20.08.21 0800-1600 PL-samling* (Landslaget/ Malin)
 • Fr 20.08.21 0800-1600 PL-samling (Landslaget/ Malin) – 10m
 • To 19.08.21 1630-2000 Veterantrening, 6 skiver (Hans Kr./ Jan Erik). Vent ute til ledig.
 • To 19.08.21 0800-1600 PL-samling* (Landslaget/ Malin)
 • To 19.08.21 0800-1600 PL-samling (Landslaget/ Malin) – 10m
 • On 18.08.21 0800-1600 PL-samling (Landslaget/ Malin) / 10 m og 50 m
 • Ti 17.08.21 1600-2100 Trening (Blinken)
 • To 12.08.21 1000-1300 Veterantrening, 6 skiver (Hans Kr./ Jan Erik).
 • Ti 10.08.21 1600-2100 Trening (Blinken)
 • To 05.08.21 1630-2000 Veterantrening, 6 skiver (Hans Kr./ Jan Erik). Vent ute til ledig.
 • To 05.08.21 0800-1600 PL-samling* (Landslaget/ Malin)
 • To 05.08.21 0800-1600 PL-samling (Landslaget/ Malin) – 10m / Ok
 • On 04.08.21 0800-1600 PL-samling* (Landslaget/ Malin)
 • On 04.08.21 0800-1600 PL-samling (Landslaget/ Malin) – 10m / Ok
 • Ti 03.08.21 1600-2100 Trening (Blinken)
 • Ti 03.08.21 0800-1600 PL-samling* (Landslaget/ Malin)
 • Ti 03.08.21 0800-1600 PL-samling (Landslaget/ Malin) – 10m / Ok
 • Ma 02.08.21 0800-1600 PL-samling* (Landslaget/ Malin)
 • Ma 02.08.21 0800-1600 PL-samling (Landslaget/ Malin) – 10m / Ok
 • Ti 27.07.21 1600-2100 Trening (Blinken)
 • Sø 25.07.21 1000-1800 Uttaksstevne Jr. (Landslaget/ Andrea)/ Fakt. Ok
 • Ti 20.07.21 1600-2100 Trening (Blinken)
 • Fr 16.07.21 0800-1600 Treningssamling OL* (Landslaget/ Espen) / Reg
 • To 15.07.21 1630-2000 Veterantrening, 6 skiver (Hans Kr./ Jan Erik). Vent ute til ledig.
 • To 15.07.21 0800-1600 Treningssamling OL* (Landslaget/ Espen) / Ok
 • On 14.07.21 0800-1600 Treningssamling OL* (Landslaget/ Espen) / Ok
 • Ti 13.07.21 1600-2100 Trening (Blinken). Vent ute til ledig.
 • Ti 13.07.21 0800-1600 Treningssamling OL* (Landslaget/ Espen) / Ok
 • Ma 12.07.21 0800-1600 Treningssamling OL* (Landslaget/ Espen) / Ok
 • Sø 11.07.21 1000-1800 Treningssamling OL* (Landslaget/ Espen) / Ok
 • Lø 10.07.21 0800-1600 Treningssamling OL* (Landslaget/ Espen) / Ok
 • Fr 09.07.21 0800-1600 Treningssamling OL* (Landslaget/ Espen) / Reg
 • To 08.07.21 1630-2000 Veterantrening, 6 skiver (Hans Kr./ Jan Erik). Vent ute til ledig.
 • To 08.07.21 0800-1600 Treningssamling OL* (Landslaget/ Espen) / Ok
 • On 07.07.21 0800-1600 Treningssamling OL* (Landslaget/ Espen) / Reg
 • Ti 06.07.21 1600-21 Trening (Blinken). Vent ute til ledig.
 • Ti 06.07.21 0800-1600 Treningssamling OL* (Landslaget/ Espen) / Ok
 • Ma 05.07.21 0800-1600 Treningssamling OL* (Landslaget/ Espen) / Ok
 • Sø 04.07.21 1000-1800 Åpent stevne* (Bærums/ Knut) / Bet
 • Lø 03.07.21 0800-1800 Åpent stevne* (Bærums/ Knut) / Bet
 • To 01.07.21 1300-1500 Dugnad / banen stengt for skyting
 • To 01.07.21 1000-1300 Veterantrening, 6 skiver (Hans Kr.)
 • To 24.06.21 1000-1400 Veterantrening, 6 skiver (Hans Kr.)
 • Ti 22.06.21 1600-21 Trening (Blinken)
 • Ti 22.06.21 0800-1600 Trening* (Landslaget/ Espen) / Reg
 • Ma 21.06.21 Trening SKL/UNG 16-21, 5-10 skiver (Andrea) / Avlyst – Ok
 • Sø 20.06.21 0900-1800 Klubbarr.* (Kisen/ Bergsvein)
 • Lø 19.06.21 0800-1600 Trening* (Landslaget/ Espen) / Reg
 • Fr 18.06.21 0800-1600 Trening* (Landslaget/ Espen) / Reg
 • To 17.06.21 1000-1400 Veterantrening, 6 skiver (Hans Kr.)
 • On 16.06.21 Trening SKL/UNG 16-21, 5-10 skiver (Andrea) / Ok
 • Ti 15.06.21 1600-21 Trening (Blinken)
 • Ma 14.06.21 Trening SKL/UNG 16-21, 5-10 skiver (Andrea) / Ok
 • Lø 12.06.21 0800-1800 Klubbarr.* (Kisen/ Bergsvein) / Fakt.
 • To 10.06.21 1000-1400 Veterantrening, 6 skiver (Hans Kr.)
 • On 09.06.21 Trening SKL/UNG 16-21, 5-10 skiver (Andrea) / Ok
 • On 09.06.21 0800-1600 Trening* (Landslaget/ Espen) / Reg
 • Ti 08.06.21 1600-21 Trening (Blinken)
 • Ti 08.06.21 0800-1600 Trening* (Landslaget/ Espen) / Reg
 • Ma 07.06.21 Trening SKL/UNG 16-21, 5-10 skiver (Andrea) / Ok
 • Ma 07.06.21 0800-1600 Trening* (Landslaget/ Espen) / Reg
 • To 03.06.21 Veterantrening 10-14, 6 skiver (Hans Kr.)
 • On 02.06.21 Trening SKL/UNG 17-21, 6 skiver (Andrea) / Ok
 • Lø 26.06.21 – Sø 04.07.21 NM Fripistol en ettermiddag* – avlyst
 • Ma 31.05.21 Trening SKL/UNG 17-21, 5-10 skiver (Andrea) / Ok
 • To 27.05.21 Veterantrening 10-14, 6 skiver (Hans Kr.)
 • On 26.05.21 Trening SKL/UNG 17-21, 5-10 skiver (Andrea) / Ok
 • Ma 24.05.21 Andre Pinsedag (Stengt)
 • Sø 23.05.21 Første Pinsedag (Stengt)
 • Lø 22.05.21 Trening SKL/UNG 11-16, 6 skiver (Andrea) / Ok
 • Fr 21.05.21 Veterantrening 10-14, 6 skiver (Hans Kr.)
 • To 20.05.21 0900-1230 Stengt pga. befaring/ oppmåling
 • On 19.05.21 0800-1600 Trening* (Landslaget/ Espen) / Ok
 • Ti 18.05.21 0800-1600 Trening* (Landslaget/ Espen) / Ok
 • Ma 17.05.21 Grunnlovsdag (Stengt)
 • To 13.05 Kristi Himmelfartsdag (Stengt)
 • On 12.05.21 1030-1430 Veteraner og glade amatører, 6 skiver (Hans Kr.)
 • Ti 11.05.21 0800-1600 Trening* (Landslaget/ Espen) / Reg
 • Ti 11.05.21 Kan bli midlertidig stengt fra 10.30 pga. befaring
 • Ma 10.05.21 0800-1600 Trening* (Landslaget/ Espen) / Ok
 • Sø 09.05.21 0900-1600 Trening* SKL/UNG (Andrea Wick) / Ok
 • Lø 08.05.21 Minnearrangement – Stengt kl. 14-19
 • Fr 07.05.21 0800-1600 Trening* SKL/UNG (Andrea Wick) / Ok
 • To 06.05.21 1100-1600 Veterantrening (Hans Kr.)
 • On 05.05.21 0800-1600 Trening* (Landslaget/ Espen) – Avlyst
 • Ti 04.05.21 0800-1600 Trening* (Landslaget/ Espen) – Avlyst
 • Ma 03.05.21 1800-2100 Trening SKL/UNG (Andrea Wick) / Ok
 • To 22.04.21 0800-1600 Trening* (Landslaget) / Ok
 • Ti 20.04.21 0800-1600 Trening* (Landslaget) /Reg

2020

 • 18.10.2020 Søndag – Nettverksamling for kvinner – NSF kl. 10-16
 • 26.09.2020 Lørdag – Tentativt: Løvenskioldbanemesterskap med KM/ DM / Rifle
 • 15.09.2020 Tirsdag – Tentativt: Høstserien Del 3 med KM / Rifle
 • 13.09.2020 Søndag –  NM Silhuett og Finpistol
 • 12.09.2020 Lørdag –  NM Silhuett og Finpistol
 • 11.09.2020 Fredag –  NM Silhuett og Finpistol
 • 07.09.2020 Mandag – 13.09.2020 (Finale) – NM Rifle – Avlyst
 • 06.09.2020 Søndag – Vurderingsstevne Landslaget (Bergsvein B) – Junior/ Senior
 • 05.09.2020 Lørdag – Vurderingsstevne Landslaget (Bergsvein B) – Junior/ Senior
 • 04.09.2020 Fredag – Klargjøring til stevne kl. 11-14 (stengt for skyting)
 • 04.09.2020 Fredag – Tentativt: Vurderingsstevne Landslaget (Bergsvein B) – Jr./Sr.
 • 03.09.2020 Torsdag – Treningssamling Kisen/RTT Akershus kl.16-21 (Andrea W.)
 • 01.09.2020 Tirsdag – Tentativt: Høstserien – Del 2, DM Oslo/Viken / Rifle
 • 28.08.2020 Fredag – Skytterlandslaget UNG, fra 0900-1900 (Andrea W.)
 • 27.08.2020 Torsdag – Fripistolstevne, alle skiver fra kl. 17 (Peder S.)
 • 25.08.2020 Tirsdag – Tentativt: Høstserien – Del 1, KM Oslo/Akershus / Rifle
 • 22.08.2020 Lørdag – Hovedstadstevne – 50 meter og kafeteria / Rifle – Avlyst
 • 21.08.2020 Fredag – Hovedstadstevne – Kafeteria / Rifle – Avlyst
 • 20.08.2020 Torsdag – Fripistolstevne, alle skiver fra kl. 17 (Peder S.)
 • 15.08.2020 Lørdag – Tentativt: Vandrepokalstevne (OØSS) / Rifle
 • 13.08.2020 Torsdag – Fripistolstevne, alle skiver fra kl. 17 (Sperstad)
 • 06.08.2020 Torsdag – Parasamling (2-3 st.pl.) Dagtid
 • 05.08.2020 Torsdag – Parasamling (2-3 st.pl.) Dagtid
 • 04.08.2020 Torsdag – Parasamling (2-3 st.pl.) Dagtid
 • 03.08.2020 Torsdag – Parasamling (2-3 st.pl.) Dagtid
 • 12.07.2020 Søndag – Skytterlandslaget UNG, fra 0900- ca.1500
 • 11.07.2020 Lørdag – Skytterlandslaget UNG, fra 0900-1900
 • 09.07.2020 Torsdag – Parasamling (2-5 st.pl.) Dagtid
 • 08.07.2020 Onsdag – Parasamling (2-5 st.pl.) Dagtid
 • 07.07.2020 Tirsdag – Parasamling (2-5 st.pl.) Dagtid
 • 06.07.2020 Mandag – Parasamling (2-5 st.pl.) Dagtid
 • 06.07.2020 Mandag – Sommerstevne (OØSS) / Rifle (ettermiddag) – Avlyst  
 • 07.06.2020 Søndag – Bærum Masters (Bærums) / Rifle – Match
 • 06.06.2020 Lørdag – Bærum Masters (Bærums) / Rifle – Liggende
 • 05.06.2020 Fredag 16-21 Landslagssamling – Viltmål (10m)
 • 04.06.2020 Torsdag 1000-1400 – Stengt for stevnedugnad
 • 01.06.2020 Mandag – 2. Pinsedag – Stengt
 • 31.05.2020 Søndag – 1. Pinsedag – Stengt
 • 25.05.2020 Mandag – 1600-1800 Skiskytterlandslaget 6 skiver (avlyst)
 • 23.05.2020 Lørdag – 1500-1700 Skiskytterlandslaget 6 skiver (avlyst)
 • 22.05.2020 Fredag – 0900-1100 Skiskytterlandslaget 6 skiver (avlyst)
 • 21.05.2020 Torsdag – Kristi Himmelfartsdag  – Stengt
 • 20.05.2020 Onsdag – 1500-1700 Skiskytterlandslaget 3 skiver (avlyst)
 • 20.05.2020 Onsdag – 0900-1100 Skiskytterlandslaget 6 skiver (avlyst)
 • 19.05.2020 Tirsdag – 1500-1700 Skiskytterlandslaget 3 skiver (avlyst)
 • 19.05.2020 Tirsdag – 0900-1100 Skiskytterlandslaget 6 skiver (avlyst)
 • 17.05.2020 Søndag – Stengt
 • 08.05.2020 Fredag – 1400-1900 Minnemarkering – Stengt
 • 25.04.2020 Lørdag – Åpningsstevne (OØSS) /Rifle – Avlyst

2019

 • 18.10.2019 Fredag – 50-meterbanen stengt for ordinær trening for sesongen
 • 17.10.2019 Torsdag – Årsmøte fra kl. 17. Mulig dugnad fra kl. 14
 • 22.09.2019 Søndag – Løvenskioldbanemesterskap /L50
 • 10.09.2019 Tirsdag – Høstserie Del 3 /L50. Start kl. 14.
 • 08.09.2019 Søndag – Åpent Fripistol kl. 12 / Bærums
 • 03.09.2019 Tirsdag – Høstserie Del 2 /L50. Start kl. 14
 • 29.08.2019 Torsdag – Åpent Fripistol kl. 18 / Bærums
 • 27.08.2019 Tirsdag – Høstserie Del 1 /L50. Start kl. 14.
 • 25.08.2019 Søndag – Viltmål/ Landslaget
 • 24.08.2019 Lørdag – Viltmål/ Landslaget
 • 17.08.2019 Lørdag – Åpent Vandrepokalstevne / OØSS
 • 29.07.2019 Mandag – Sommerstevne / OØSS
 • 07.07.2019 Søndag – EM-uttak /Landslaget
 • 06.07.2019 Lørdag – EM-uttak /Landslaget
 • 01.07.2019 Mandag – Åpent stevne rifle / OØSS
 • 19.06.2019 Onsdag – Åpent stevne fripistol / Bærum PK (10 skiver)
 • 15.06.2019 Lørdag – Åpent stevne rifle / OØSS
 • 12.06.2019 Onsdag – Åpent stevne rifle / OØSS
 • 10.06.2019 Mandag – 2.Pinsedag – Ingen skyting
 • 09.06.2019 Søndag – 1.Pinsedag – Ingen skyting
 • 05.06.2019 Onsdag – Åpent stevne fripistol / Bærum PK (10 skiver)
 • 02.06.2019 Søndag – Bærum Masters / Bærums
 • 01.06.2019 Lørdag – Bærum Masters / Bærums
 • 30.05.2019 Torsdag – Kristi Himmelfartsdag – Ingen skyting
 • 17.05.2019 Fredag – Ingen skyting
 • 12.05.2019 Søndag – Åpent stevne fripistol / Bærum PK
 • 24.04.2019 Onsdag – Åpningsstevne rifle 50m / OØSS
 • 09.04.2019 Tirsdag – Baneåpning / dugnad

2018

 • 11.10.2018 Stenging av banen og Banemøte
 • 30.09.2018 Fripistolstevne kl. 12
 • 23.09.2018 Høstserie med Løvenskioldbanemesterskap
 • 11.09.2018 Høstserie
 • 04.09.2018 Høstserie
 • 28.08.2018 Høstserie
 • 26.08.2018 Nordisk Rifle /NSF
 • 25.08.2018 Nordisk Rifle /NSF
 • 24.08.2018 Nordisk Rifle /NSF
 • 23.08.2018 Nordisk Rifle /NSF
 • 21.08.2018 Landslagssamling rifle – fra ca. 9-13 /NSF
 • 20.-26.8.2018 Banen er stengt for annet enn terminfestede arrangementer
 • 20.08.2018 Landslagssamling rifle – fra ca. 9-13 /NSF
 • 17.08.2018 Dugnad før nordisk. Banen stengt fra kl. 12
 • 13.08.2018 Skivedugnad. Banen stengt fra kl. 9-15
 • 12.08.2018 Landslag/ Juniorsamling skive 11-20 /NSF
 • 03.08.2018 TD-befaring før Nordisk. Banen stengt frem til 16
 • 22.07.2018 Bærum Masters /Bærum
 • 21.07.2018 Bærum Masters /Bærum
 • 18.07.2018 Bærum Masters /Bærum
 • 08.07.2018 Landslaget kl. 9-19, skive 11-24
 • 06.07.2018 Landslaget kl. 9-16, skive 11-24
 • 05.07.2018 Dugnad/ Vindvimpler 9-12, banen stengt
 • 03.07.2018 Landslaget kl. 9-16, skive 11-24
 • 27.06.2018 Åpent Stevne start kl. 16:00 / Oslo Østre Sportsskyttere
 • 01.07.2018 Reservearena for NM Del 2 /Elverum
 • 30.06.2018 Reservearena for NM Del 2 /Elverum
 • 29.06.2018 Reservearena for NC og Prøve NM / Elverum
 • 22.06 til 24.06.2018 Banen stengt på grunn av arrangementer i området
 • 19.06.2018 Åpent stevne start kl. 12:00 /Kisen
 • 11.06.2018 Banen er åpnet for trening
 • 09.06.2018 Vandrepokalstevne – Oslo Østre Sportsskyttere kl. 8:30-16:00