Oppdaterte smittevernregler for trening og alminnelig bruk

De oppdaterte reglene som gjelder fra 15.juni 2020 er tilpasset endringer i smittesituasjonen og at alle nå er bedre kjent med smittevernregler og råd gitt av offentlige myndigheter, Norges Idrettsforbund og Norges Skytterforbund. Det er i realiteten få endringer, men det er likevel viktige punkter å minne hverandre om inntil denne perioden er over. De oppdaterte bestemmelsene finnes her:

En viktig endring er at alle standplasser på 25 meter nå kan benyttes etter montering av nye standplass-skiller. Vi går også tilbake til bruk av protokoll som vanlig, og banen slås fra nå på og av på ordinær måte før og etter bruk. Det blir ingen streng praktisering, og vi regner med at vi vender tilbake til de gamle rutinene etterhvert som skytterne blir informert og endrer praksis.

For terminfestede arrangementer/ konkurranser (ikke treningssamlinger og lignende) gjelder egne retningslinjer for arrangøren og i tillegg informasjon som skal sendes alle deltakere.

Oppdatering av smittevernregler for konkurranser på 50 meter gjeldende fra 15.6.2020

Det har nå vært arrangert en konkurranse under gjeldende smittevernregler hvor vi har fått noen erfaringer. Det er redusert smittefare og det åpnes nå for større grad av tilpasninger ved arrangementer, men fortsatt slik at gjeldende smitteverntiltak skal ivaretas. Her finnes reglene arrangørene må følge ved arrangering av konkurranser fra og med 15.juni. Dette er minimumskrav til hva arrangøren skal sørge for, mens det er på mange områder frihet for arrangøren om hvordan kravene skal oppfylles. Følgende informasjon Smitteverntiltak for konkurransen skal være sendt ut til deltakerne senest dagen før konkurransen. Det kan benyttes andre medier, for eksempel kan teksten tas direkte inn i epost sammen med annen informasjon. Formatet, bruk av punkter etc. kan endres så lenge innholdet er uendret og teksten er fullstendig gjengitt. Reglene finnes også i eget kapittel under fliken: Terminliste.

Endringer i faste treningstider

Det er nå heldigvis flere baner som har åpnet, og det har åpnet opp for fri trening på torsdager og mulighet til å trene på høyre side av banen på tirsdager. Landslaget trener på inntil åtte skiver på venstre side. På onsdager er det faste treninger for landslaget, hvor de benytter hele banen på 50 meter, 10 meter og kafeen. Se Terminlisten for mer info.