Banerekorder og resultater

Resultater

Løvenskioldbanemesterskapet

Resultater 2021

Resultater 2019

Resultater 2018

L50-Serien

Resultater etter Runde III – 2022

Excel-filen nedenfor inneholder alle resultater filtrert på besteresultat. Velg flik for øvelse. Klikk på kolonneoverskriften for Klasse for å filtrere på klasse. Kolonnen Runde viser skyting som er tellende for registrering på skyting.no (første skyting i hver runde). Klikk på filnavnet for å åpne uten å laste ned.

Premier

Premiene tas ut i form av rabatt ved kjøp, eller gavekort for senere bruk, hos Stenvaag Våpensenter AS. Kontakt Harald Stenvaag når premien ønskes benyttet.

Eksperimentelle resultater fra L50-Serien utregnet med Max10.0-Verdisystem

Nedenfor er samtlige resultater fra L50-Serien 2022 presentert på denne måten. Max10.0 er et verdisystem som bruker desimaler, men høyeste skuddverdi er 10,0. Ved poenglikhet teller desimalverdier over 10,0 (Tilleggspoeng). Summen av skuddverdier og tilleggspoeng er lik ordinær poengsum ved bruk av desimaler, og derved sammenlignbare. Med Max10.0 straffes skytteren relativt hardere for feil/dårlige skudd og har mindre fordeler av skudd med ekstrem presisjon sammenlignet med desimaler, og resultatmålingen blir mer presis (mindre tilfeldig) sammenlignet med heltall. Noen av fordelene er (oppdateres fortløpende med innspill):

 • Det kan benyttes samme verdisystem for alle øvelser, både liggende og match
 • Maksimal poengsum er hele titall og enkelt for uinnvidde å forstå
 • Mindre poengavstand mellom de beste og mindre gode resultater
 • Favoriserer i større grad skyttere som gjør små feil i forhold til skyttere som gjør enkelte større, og som ved desimalverdier kan kompensere med utstyr med ekstrem høy presisjon
 • Mer nyansert verdimåling sammenlignet med heltall og mer forståelig verdimåling sammenlignet med desimaler
 • Tapte poeng kan ikke kompenseres med høye skuddverdier sammenlignet med desimaler
 • Samme spenning som ved heltall og enkelt for publikum å følge med på tapte poeng
 • Egner seg som konsistent verdisystem i finaler som i dag veksler mellom heltall og desimaler

Noen av ulempene er:

 • Det er ulemper ved alle endringer, og det mest nærliggende er registrering av rekorder
 • Målesystemer bør ikke endres for hyppig og må være godt gjennomtenkt på forhånd
 • Slike endringer er så urealistiske at det ikke er verdt å bruke tid på
 • Er det flere?

Det er svært liten sannsynlighet for at dette blir innført med det første, men det er et grunnlag for at interesserte kan lage seg noen hypoteser, diskutere og tenke litt over ulike poengsystemers betydning for sporten, konkurransene, medieeksponering og interessen mer generelt, og så om beslutningstakere via ulike kanaler plukker opp idéen kan dette bli aktuelt å vurdere nærmere. Sannsynligheten for det er større jo flere som synes at dette er verdt å vurdere, og jo nærmere disse diskusjonene kommer ulike beslutningstakere med innflytelse, jo mer sannsynlig er det at diskusjonen modnes og blir satt på dagsorden.

I tabellen kan man filtrere på seg selv, klasser og ulike dager etc. Den enkelte skytter kan også vurdere hvilket verdisystem som harmonerer best med selvopplevd prestasjon. Det finnes ingen fasit, bare en mengde inntrykk som kan få tankene til å utvikle seg.

Kolonnene ytterst til høyre viser de ulike plasseringene avhengig av verdisystem. Man skal ikke legge for mye i dette siden ulike verdisystemer vil prege konkurranser, psykologiske faktorer vil spille inn, valg av ammunisjon (stabilt god presisjon sammenlignet med ekstrem presisjon på de fleste skuddene) etc. Merk også at skytingen foregått utendørs.

God fornøyelse! 🙂

Banerekorder

Her er en oversikt over de beste resultatene som er oppnådd på banen. Siden er under utvikling inntil det alt vesentlige av historikken er på plass og vil først bli oppdatert med det som er nærmest i tid. Rekorder oppført nedenfor kan dermed bli strøket dersom det viser seg å ha blitt skutt bedre tidligere.

Kontakt banestyret dersom du er kjent med og kan dokumentere rekorder satt tidligere. Det gjelder også rekorder satt med lavere poengsum. Rekorder registreres for øvelser som har vært på programmet i approberte stevner i 2018 eller senere uavhengig av klasser.

Rifle – Helmatch

05.09.2020 Jenny Stene, Vurderingsstevne – 1190 poeng

15.06.2019 Henrik Larsen – 1187 poeng

18.07.2018 Simon Kolstad Claussen, Bærum Masters – 1181 poeng

13.08.2016 Simon Kolstad Claussen, Vandrepokalstevne – 1179 poeng

Rifle – Halvmatch

30.08.2022 Simon Kolstad Claussen, L50-Serien Runde I 592 (41*) poeng

13.08.2016 Karoline Hansen, Åpent stevne – 587 poeng

10.08.2016 Jenny Tovseth Vatne, Åpent stevne – 580 poeng

Rifle – Kvartmatch

25.09.2021 Pernille Nor-Woll, Løvenskioldbanemesterskapet 2021 – 289 (13x) poeng

10.08.2018 Julie Paulsen Johannesen, Åpent stevne – 280 poeng

Rifle – KNEmatch (2×30)

13.09.2022 Harald Stenvaag, L50-Serien Runde III – 590 (32*) poeng

07.09.2021 Harald Stenvaag, Tirsdagsserien Del 2 – 588 (32*) poeng

03.09.2019 Harald Stenvaag, Høstserien Del 2 – 584 (24*) poeng

21.07.2018 Tony Lincoln, Bærum Masters – 582 poeng

08.06.2017 Stein Martinsen, Bærum Masters – 582 poeng

Rifle – 60 skudd liggende og R6-SH1

27.08.2019 Tony Lincoln, Høstserien I – 630,1 poeng

22.07.2018 Kjell-Roar Livold, Bærum Masters – 629,1 poeng

10.08.2016 Harald Stenvaag, Åpent stevne – 628,3 poeng

Rifle – R9-SH2, 60 skudd liggende

27.06.2018 Heidi Kristin Sørlie-Rogne, Åpent stevne – 624,5 poeng

Rifle – 40 skudd liggende

24.09.2022 Pernille Nor-Woll, Løvenskioldbanemesterskapet 2022 – 409,7 (390 – 19x)

25.09.2021 Pernille Nor-Woll, Løvenskioldbanemesterskapet 2021 – 387 (17x) poeng

Rifle – 30 skudd liggende

10.08.2016 Åshild Tovseth Vatne, Åpent stevne – 290 poeng

10.08.2016 Tobias Bernhoft-Osa, Åpent stevne – 290 poeng