Korona, smitteverntiltak og baneåpning

Løvenskioldbanen 50 meter, tilliggende 25 meter pistolbane og 10 meter bevegelig mål vil være åpen for trening fra og med 15.april under forutsetning av at smitteverntiltakene i denne linken overholdes. 10 meter luftrifle- og luftpistol vil åpnes etter 20. april. Smitteverntiltakene må derfor leses nøye før avreise hjemmefra! 

Se terminlisten for mer informasjon om oppsatte treningstider. Det er nå betydelig redusert kapasitet. Det vil også komme endringer i terminlisten de nærmeste ukene. Det anbefales derfor å sjekke terminlisten før avreise til trening, spesielt for langveisfarende.

På ledig tid kan det på alle baner inntil videre bestilles treningstid senest dagen i forveien og maks en uke frem ved å sende tekstmelding til 98206220 med navn og planlagt tidspunkt for ankomst og avreise. Det er tid for opphold på banen som gjelder (korona).

Slik det fremgår av smitteverntiltakene kan det maksimalt skyte 5 samtidig på 50 meter, 3 samtidig på 25 meter og 2 samtidig på 10 meter. Det er totalt gjort klar åtte skiver på 50 meter med sikteblink for rifle og en skive for fripistol (skive 24). Det er altså noen skiver i reserve. Det kan settes sikteblink for fripistol på flere skiver ved behov, men de må byttes tilbake når treningen er avsluttet.

Det er viktig at alle forlater banen slik at alt er klart til neste skytter, både når det gjelder opprydding, vedlikehold av skiver, retting av feil og prosedyrer for nødvendige smitteverntiltak. Det vil bli redusert tilstedeværelse fra oss som normalt holder banen i orden, så den enkelte skytter må i større grad enn tidligere ta et ansvar for å dette. Send melding eller ring kontaktperson for banen eller 982 06 220 dersom det er behov for assistanse.

For å redusere omfang av berøringspunkter lar vi nå banen stå på inntil videre. Dersom det blir varslet tordenvær ber vi likevel om at banen slås av på vanlig måte. Merk at det er en del utstyr man må bringe med på banen i denne perioden. For å hjelpe de som måtte glemme noe nå i starten er det anskaffet noe rengjøringsmidler til banen.

Det tas forbehold om at banen kan bli stengt på kort varsel dersom forutsetningene for å holde banen åpen endres. Dersom noen tester positivt etter bruk av banen ber vi om at det gis beskjed til banestyret, melding til 982 06 220, så raskt som mulig.