Skytematte til liggende skyting har kommet til rette!

På forunderlig vis har vi nå (14.7.2022) igjen alle 24 mattene på 50m banen. Da anser vi denne saken som avsluttet, og så lenge alt endte som det endte er det ikke mer å finne ut av. Takk til den eller de som bidro til å få matta på plass igjen, og med dette utfallet er konklusjonen, uten at vi vet noe mer om dette, at det hele skyldes en menneskelig feil som nå er rettet opp. Tidligere melding er nå også helt uinteressant og er slettet. Takk!