Bruk av banen

Brukere av banen plikter å følge baneinstruksen, som er oppslått på banen, og alminnelige regler for bruk av skytebaner. Trykk her for mer informasjon. Les også igjennom publiserte nyheter på denne hjemmesiden og terminlisten for spesielle forhold det må tas hensyn til ved bruk av banen. Nedenfor finnes praktisk informasjon tilpasset brukere av banen.

Overordnet gjelder at alle brukere skal forlate banen i minst like god stand som når man kom. Alle rydder opp etter seg, bytter oppbrukt skivemateriell når det er behov, noterer bruk og tekniske avvik i protokollen, slik at banestyret kan følge opp dette senere. Banen etterlates slik du ønsker den skal være neste gang du skal trene eller arrangere stevne. Ønskes det forbedringer, så gir du beskjed til banestyret.

Opp- og nedkobling

Det finnes oppslag om dette på standplass, i teknisk rom og i grava. Det er viktig at du leser disse oppslagene fra tid til annen, og spesielt om det er en stund siden du brukte banen sist. Det er lett å tro at «Dette kan jeg», og så glipper det på noen viktige detaljer. En gyllen regel er at Grava kobles opp først og tas ned sist – «Grava først og sist». Se også om opp- og nedkobling av banen her. Denne finnes også slått opp på banen og man kan skrive den ut og ta med seg om man er usikker.

Banen kan påføres betydelig skade ved lynnedslag, koble derfor ned banen under slike værforhold.

Bruk i forbindelse med stevner

Det er meningen at lag tilknyttet banen og eventuelle leietakere skal kunne arrangere stevner på egenhånd uten hjelp fra banestyret. Dette forutsetter oppføring på terminlisten. Veiledning for oppsett av banen til stevner kommer i tillegg til informasjon om opp- og nedkobling. Det finnes lite utstyr på banen av verdi, men ønsker man å ta i bruk de mulighetene som finnes kan banestyret kontaktes for å gjøre utstyret tilgjengelig på stevnedagen.