Bruk av banen, leie og priser

Brukere av banen plikter å følge baneinstruksen og alminnelige regler for bruk av skytebaner. Les også igjennom publiserte nyheter på andre sider her og i terminlisten. Bruk av banen er forbeholdt medlemmer av klubber tilknyttet Norges Skytterforbund dersom annet ikke er særskilt avtalt.

Banen skal forlates i minst like god stand som når du kom. Alle skal rydde etter seg, bytte oppbrukt skivemateriell når det er behov og notere bruk og tekniske avvik i protokollen. Ønskes det forbedringer eller endringer gir du beskjed til banestyret.

Priser

  • Monitorkort for 50, 25 og 10 meter: Monitorkort koster kr. 300,- for 1000 skudd ved bytte/ oppladning. Tillegg kr. 60,- for nytt kort. Det kan også bestilles bytte/ oppladning med 2500 skudd, eventuelt høyere antall ved avtale.
  • Baneleie ved arrangementer av rifle- og pistolstevner er stevneavgiften 30% av innbetalt startavgift, minimum kr. 40 pr. start. Ved arrangementer anses alle skiver på banen og kaféen som utleid.
  • Baneleie ved trening, for eksempel treningssamlinger hvor skjermen er låst opp med admin-kort, er prisen kr. 40 pr. person/treningsøkt. Ved trening reserveres antall skiver som ønskes leid og hvilket tidsrom. Tidsrom gjelder tid for opphold på standplass. Skiver og tid utenom dette er åpen for andre. I stedet for å beregne pris pr. økt kan det lages en liste med antall dager/ økter og skudd. Prisen pr. skudd er da samme som ved ordinær trening og bruk av monitorkort.
  • Leie av kaféen. Utenom arrangementer og når kaféen er leid ut, er kaféen åpen for alle brukere av banen. Ønskes kaféen leid til eksklusiv bruk ut over dette er leien kr. 300,- for en periode tilsvarende en treningsøkt.
  • Hva er en økt? Dagen er inndelt i tre økter, en før lunsj, en etter og en på ettermiddagen.
  • Betalingsfrist for baneleie er innen utgangen av påfølgende måned etter siste dag for avtalt leieperiode. Ved leie som er avhengig av bruk skal det løpende lages oversikter eller beregninger som formidles innen midten av påfølgende måned. Disse skal kunne fremvises etter forespørsel. Kjøp av kort betales på forskudd eller ved utlevering.
  • Trening på åpne monitorer, bruk av admin-kort eller treningsskyting ved bruk av stevne-PC er forbudt når dette ikke er avtalt i forbindelse med reservert leie av banen.
  • Drift og bruk av banen som beskrevet ovenfor bygger på et tillitsforhold mellom brukerne og Banestyret.

Bestilling av kort og betaling skjer ved henvendelse til:

Jan Erik Karlsen gm.jek@hotmail.no 907 33 801

Betaling skjer til Rifleringens konto 1503.52.21279 . Opplys om hva betalingen gjelder.

Oppføring på terminlisten skjer ved henvendelse til:

Hans Kr. Jensrud hanskrjensrud@gmail.com 982 06 220

 

Opp- og nedkobling 50 m

Banen kobles i sesongen 1.april til 30.september opp og ned igjen bare ved varsel om torden og fare for lynnedslag. Følg eventuelt med på https://lyn.met.no/ når situasjonen tilsier det. Utenom sesongen kobles banen opp og ned ved hver skyting.

Det finnes oppslag om opp- og nedkobling på standplass, i teknisk rom og i grava. Det er viktig at du leser disse oppslagene. Se her om opp- og nedkobling av banen. Denne finnes også slått opp på banen og man kan skrive den ut og ta med seg om man er usikker.

Opp- og nedkobling 25 m

Det samme gjelder som for 50 meter, men her befinner alle brytere og koblinger seg på standplass. Koblingsboks og kabler finnes mellom skiver 5 og 6 under standplassbordet, og brytere finnes til venstre for utgangsdøren ut på banen.

Bytte av gummirull 50 m

Her er link til video som viser hvordan det kan gjøres; Demovideo – skifte av gummirull

Bruk i forbindelse med stevner og andre arrangementer

Alle lag tilknyttet banen og leietakere skal kunne arrangere stevner på egenhånd uten hjelp fra banestyret. Dette forutsetter oppføring på terminlisten. Arrangementsveiledningen nedenfor kommer i tillegg til informasjon om opp- og nedkobling. Det finnes lite utstyr på banen av verdi, men ønsker man å ta i bruk de mulighetene som finnes kan banestyret kontaktes for å gjøre utstyret tilgjengelig. Avtal gjennomgang av dette i god tid før stevnedagen.