Årsmøte 2022

Vi inviterer alle interesserte til årsmøte i kaféen på 50m miniatyrbanen torsdag 13.oktober kl. 18. På agendaen står orientering om årets aktiviteter, gjennomgang av regnskap/ økonomi, utnevnelse av banestyret for neste periode og oppdatering av kontaktpersoner/ ansvarlige for de ulike banene. Det blir en enkel bevertning. Vennligst send melding til 98206220 om du ønsker å delta.

Ifølge instruksen for banestyret https://l50banen.files.wordpress.com/2018/06/instruks-for-banestyret.pdf utnevnes banestyret av NSF etter forslag fra interesserte klubber og brukere. Fristen for å sende forslag er en uke før årsmøtet og kan sendes Morten Støen banemester@skyting.no. Leder for banestyret utnevnes hvert år og medlemmer annet hvert år. Espen Berg-Knutsen og Eirik Andreassen ble utnevnt i fjor, og Jan Erik Karlsen og Willy Sveen for to år siden. Oversikt over styret og kontaktpersoner finnes her: https://l50banen.wordpress.com/banestyret-og-tilknyttede-lag/

Etter årsmøtet, utnevnelse av styret, vil det bli et felles medlems- og styremøte hvor vi går igjennom og diskuterer forbedringer og videre utvikling med bakgrunn i de oppgavene styret har ifølge instruksen.

Velkommen!

Løvenskioldbanemesterskapet Rifle 50m, med KM og DM 24.9.2022

Vi arrangerer det årlige Løvenskioldbanemesterskapet 24.september. Endelig påmeldingsfrist er 21.september kl. 18 (ingen etteranmelding). I stevnet er innlagt KM for Oslo og Akershus og DM for Østlandet Nord (Kretsene Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold).

Påmeldingen er åpnet og du finner mer om arrangementet i stevnebeskrivelsen på terminlisten på skyting.no.

Vi håper på god deltakelse og en flott dag på banen!

L50 – Serien, Startlister Runde II

Det kan skytes utvidet 2×30 og 3×20, men liggende vil da vises som heltall. Det kan også skytes utvidet 30-60-20. altså 2×30, 3×20 og 60 ligg i en serie. Gi beskjed om eventuell bruk av utvidede serier på banen. Minner om resultater fra første runde her https://l50banen.wordpress.com/banerekorder/ og mer info om konkurransen her https://l50banen.wordpress.com/konkurranser/