Smitteverntiltak ved trening og konkurranser – oppdatert 7.mai 2020

Her finner du de oppdaterte smitteverntiltakeneDokumentet må leses før man reiser hjemmefra. Det er ingen endringer i de alminnelige smittevernreglene. De gjeldende tiltakene gjelder fortsatt, bortsett i fra endringer i avstands-reglene, størrelsen på grupper (20) og nye regler for arrangementer med ansvarlig (50).  Endringene betyr i praksis at avstands-reglene vil ha større betydning enn gruppestørrelse og vil har følgende konsekvenser:

  • På 50 meter benyttes nå annenhver skive, slik at tolv skiver er tilgjengelige
  • På 25 meter er antall samtidige brukere endret fra tre til fem personer
  • På 10 meter er antall samtidige endret fra to til tre personer
  • Reglene skiller nå mellom grupper på maksimalt 20 personer og arrangement med ansvarlig med maksimalt 50 personer. Oppføringer på terminlisten, herunder faste treninger, anses som arrangementer. For enkeltpersoner eller grupper er reglene som tidligere, men avstandregelen er endret fra to til en meter for alle..
  • Det er etablert to seksjoner, venstre og høyre, både på 50 meter banen og i kafeen. Skillet er dynamisk slik at størrelsene på de ulike seksjonene kan variere og inntil to ulike grupper eller arrangementer kan benytte hver sin seksjon samtidig.
  • Selv om kapasiteten er utvidet fortsetter vi med reservasjons-ordningen. Det er ikke nødvendig å reservere tid, men det vil sikre plass. Send melding med ønsket bane, dato og tidsrom til 982 06 220 senest dagen før og tidligst en uke  på forhånd.

De nye reglene gjelder fra i dag. De blir slått opp på banen mandag 11.mai.