L50-banen er åpen fra mandag 26.april 2021 under gjeldende smittevern-tiltak

Bærum kommune har nå gått fra regionalt tiltaksnivå A til B, og Bærum Kommune har fra nevnte dato igjen åpnet for utendørs trening også for voksne. Det gjelder vanlige smittevernregler som ellers i samfunnet, regionalt tiltaksnivå B, spesielle regler for idretten, fastsatt av NIF/NSF og for banen. Se fliken for Terminliste for mer informasjon, og denne linken som gjelder under trening https://l50banen.files.wordpress.com/2020/06/l50-smitteverntiltak-ved-trening-15.06.2020.pdf

Kort oppsummert gjelder nå de samme reglene for trening på 50 og 25-meter banen som gjaldt fra 15.juni 2020. Endringen gjelder bare ute, det vil si 50 og 25-meter, og kun trening. Konkurranser er fortsatt ikke tillatt. For 10-meter, innendørsbanen, gjelder spesielle begrensninger for innendørsidrett og er foreløpig bare åpen for skyttere under 20 år og landslaget. Bruk av munnbind anbefales når det kan være vanskelig å holde avstand.

Vil samtidig minne om landslagets behov for beskytte seg mot smitte i OL-forberedelsene. Laget har terminlistefestet faste treninger og samlinger, og benytter da hele 50m-banen. Sjekk derfor terminlisten før du reiser hjemmefra. Det anmodes om å ikke gå inn på standplass under disse treningene.

Bærum Kommune varsler at reglene gjelder midlertidig til og med 9.mai. Følg med på kommunens Korona-sider for oppdatert informasjon.

Klar for ny sesong så snart forholdene tillater det

Vinterstengingen av 50-meteren er nå avsluttet og banen er klar til begrenset bruk innenfor gjeldende smittevernregler. Se Bærum Kommunes hjemmesider, Skyting.no, de nasjonale reglene og de reglene som gjelder for banen(e) på fliken for Terminliste. 25 og 10 meter har ikke vært vinterstengt, status er uendret og følger de samme smittevernreglene.

Landslaget vil benytte banen som ledd i OL-forberedelsene. De ønsker å skjerme laget mot smitte og vi ber derfor om at uvedkommende ikke går inn på banen eller kaféen i den tiden banen er i bruk. Landslaget har ført opp både faste treningstider og tid for samlinger. Sjekk terminlisten før du reiser på trening.

Inntil det eventuelt gis nærmere beskjed vil vi slik som forrige sesong la banen stå på med unntak for perioder med tordenvær og fare for lynnedslag.

Det vil pågå arbeid med oppsett av kulefangere på 50-meteren den nærmeste tiden. Dette arbeidet skal ikke være til hinder for skytingen, og vil bli satt på vent til skytingen er avsluttet.

Banestyret ønsker velkommen til ny sesong!