Sesongavslutning og årsmøte 28.oktober

Vi inviterer alle interesserte til årsmøte på banen torsdag 28.oktober kl. 18. På agendaen står orientering om årets aktiviteter, gjennomgang av regnskap/ økonomi, utnevnelse av banestyret for neste periode og oppdatering av kontaktpersoner/ ansvarlige for de ulike banene. Det blir en enkel bevertning, så vennligst send melding til 98206220 om du ønsker å delta.

Ifølge instruksen for banestyret https://l50banen.files.wordpress.com/2018/06/instruks-for-banestyret.pdf utnevnes banestyret av NSF etter forslag fra interesserte klubber og brukere. Fristen for å sende forslag er en uke før årsmøtet og kan sendes arild.groven@skyting.no. Leder for banestyret utnevnes hvert år og medlemmer annet hvert år. Jan Erik Karlsen og Willy Sveen ble utnevnt i fjor, og Espen Berg-Knutsen og Peder Sperstad for to år siden. Oversikt over styret og kontaktpersoner finnes her: https://l50banen.wordpress.com/banestyret-og-tilknyttede-lag/

For de som har lyst og anledning vil det bli gjennomført en liten dugnad fra kl. 17 om det skulle være noe gjenværende som bør gjøres før sesongen avsluttes.

Velkommen!

Avslutning av smittevernrestriksjoner – tilbake til normalen

Fra og med lørdag 25.9.21 kl.16 er alle spesielle smitteverntiltak avsluttet. Det betyr i praksis at alle standplasser kan benyttes og rifleskytterne kan igjen bruke mattene som finnes på banen til liggende skyting.

Samtidig vil vi fremheve at det fortsatt finnes smitte i samfunnet, at ikke alle nødvendigvis er fullvaksinert, noen kan ha underliggende sykdommer som medfører høyere risiko og at pandemien ikke er over før den er bekjempet overalt i verden. Vis derfor hensyn til hverandre, hold tilbørlig avstand, vask hendene, host i albuen og hold dere hjemme om dere er syke.