Dugnad / arbeidsoppgaver

Det er tidligere annonsert dugnad 9.april. Her er arbeidslisten (se flikene regnearket).

Dere vil se at det er en god del vi må få på plass før sesongen starter. Vi prioriterer det som skal til for å komme i gang med skytingen.

Av praktiske grunner ber vi om at dere som har anledning til å stille opp i løpet av inneværende uke sender en epost til hanskrjensrud@gmail.com med beskjed om når dere kommer på banen. De første vil være på plass fra ca. 14.30 og så holder vi på så lenge det passer for den enkelte. Husk varmt tøy, og legg gjerne med i bilen om dere har verktøy eller annet som dere ser det er bruk for ut i fra arbeidslisten. Vi har det meste, men om flere skal jobbe samtidig med lignende oppgaver har vi ikke til alle.

De som er oppført med navn på arbeidslisten fordeler oppgavene på de fremmøtte og veileder mht hva som skal gjøres. Arbeidslisten vil bli oppdatert frem til dugnadstart og kopiert opp og lagt ut på de ulike arbeidsområdene. Gi beskjed om noe bør suppleres eller det er spørsmål om ting vi bør finne ut av på forhånd.

Vi skal i løpet av ettermiddagen også forsøke å få tid til en veiledning og gjennomgang i bruk av banen og hva som er nytt.

Vel møtt til dugnad, en «ny» bane og en ny sesong!

Banestyret

 

Baneåpning og dugnad 9.april 2019

Det har skjedd mye på banen i vinter og det kommer til å skje mer. På det tidspunktet vi åpner planlegger vi med at det skal være på plass nytt isolert gulv og nye dører på 50m. Vi vil ha en helt ny 25m pistolbane for cal. 22, silhuett og presisjon, til høyre på banen. Bak standplassen er det allerede satt opp skiver og monitorer til en 10m bane for luftpistol og – rifle.

Kafeteriaen er oppgradert med nytt gulv, så nå ligger det godt til rette for felles konkurranser og samlinger for flere grener og mange øvelser, resultatvisning bak standplassene, møter og presentasjoner i kafeteriaen og felles bevertning for øvrig.

Vi tar også ned trær som nå legger standplassbygget i skyggen, så da satser vi på at vårsola hjelper oss med å komme tidlig i gang og forlenger sesongen i den andre enden.

Se terminlisten for approberte stevner. Det er plass til flere, og parallelle konkurranser gjør kafeteriaen til en felles ressurs for alle. Det er bare å komme i gang med planleggingen! 🙂

Vi ser frem mot en ny fantastisk sesong!

Årsmøte, stenging av banen og dugnad torsdag 11.oktober 2018

Vi pakker sammen for sesongen torsdag 11.oktober. Vi starter dugnaden kl. 16 for de som har anledning til å komme tidlig, så tar vi en varmepause med Årsmøte kl. 17 og fortsetter dugnaden etter dette til vi er ferdige.

Årsmøtet starter med en orientering fra banestyret om aktiviteter i styreperioden og situasjonen på tidspunktet for årsmøtet. Deretter utnevnes nytt banestyre. Etter årsmøtet avholdes et kombinert medlemsmøte og styremøte i det nye banestyret. Forslag til saker som ønskes diskutert tas opp i plenum eller sendes leder for banestyret så snart som mulig dersom de trenger forberedelse. Agendaen omfatter punktene i formålet med Banestyrets arbeid, slik som inntatt i instruksen , men er ikke begrenset til dette, og hensikten er å trekke opp noen linjer for aktiviteter og drift i det kommende året.

Banestyret utnevnes av NSFs ledelse på selvstendig grunnlag etter innhenting av forslag til medlemmer fra interesserte lag og brukere av banen. Forslag kan sendes på epost til arild.groven@skyting.no innen 4.oktober. Vi viser til Instruks for banestyret for mer informasjon.

Jo flere hender, jo tidligere blir vi ferdige – Vel møtt!

Stengte standplasser

Det er sikkert noen som lurer på hvorfor vi stenger enkelte standplasser nå før Nordisk. Vi forsøker å skyte ut de skivene hvor det er lite gummi igjen på trening og stenger når det er tomt. Da vil det forhåpentligvis bli færre nesten tomme, som vi må bytte for sikkerhets skyld før konkurransen. Det er altså ingenting galt med noen av skivene 🙂 Dersom dette skaper vanskeligheter for de som har terminfestede arrangementer i mellomtiden, ta kontakt.