Banen er inntil videre stengt for organisert trening for voksne

Vi viser til nye skjerpede tiltak mot korona gjeldende fra 9.november Se spesielt den lokale forskriftens § 3.https://www.baerum.kommune.no/korona/korona-informasjon-fra-barum-kommune/

Dette gjelder 10 meter, 25 meter og 50 meter. På 50 meter vil banen bli stengt for all skyting fra og med 19.november (vinterstengt) dersom det ikke er inngått spesiell avtale om unntak.

Vær også oppmerksom på de spesielle reglene for Oslo. Det frarådes å reise fra Oslo til annen kommune for å trene.

Oppdaterte smittevernregler for trening og alminnelig bruk

De oppdaterte reglene som gjelder fra 15.juni 2020 er tilpasset endringer i smittesituasjonen og at alle nå er bedre kjent med smittevernregler og råd gitt av offentlige myndigheter, Norges Idrettsforbund og Norges Skytterforbund. Det er i realiteten få endringer, men det er likevel viktige punkter å minne hverandre om inntil denne perioden er over. De oppdaterte bestemmelsene finnes her:

En viktig endring er at alle standplasser på 25 meter nå kan benyttes etter montering av nye standplass-skiller. Vi går også tilbake til bruk av protokoll som vanlig, og banen slås fra nå på og av på ordinær måte før og etter bruk. Det blir ingen streng praktisering, og vi regner med at vi vender tilbake til de gamle rutinene etterhvert som skytterne blir informert og endrer praksis.

For terminfestede arrangementer/ konkurranser (ikke treningssamlinger og lignende) gjelder egne retningslinjer for arrangøren og i tillegg informasjon som skal sendes alle deltakere.

Oppdatering av smittevernregler for konkurranser på 50 meter gjeldende fra 15.6.2020

Det har nå vært arrangert en konkurranse under gjeldende smittevernregler hvor vi har fått noen erfaringer. Det er redusert smittefare og det åpnes nå for større grad av tilpasninger ved arrangementer, men fortsatt slik at gjeldende smitteverntiltak skal ivaretas. Her finnes reglene arrangørene må følge ved arrangering av konkurranser fra og med 15.juni. Dette er minimumskrav til hva arrangøren skal sørge for, mens det er på mange områder frihet for arrangøren om hvordan kravene skal oppfylles. Følgende informasjon Smitteverntiltak for konkurransen skal være sendt ut til deltakerne senest dagen før konkurransen. Det kan benyttes andre medier, for eksempel kan teksten tas direkte inn i epost sammen med annen informasjon. Formatet, bruk av punkter etc. kan endres så lenge innholdet er uendret og teksten er fullstendig gjengitt. Reglene finnes også i eget kapittel under fliken: Terminliste.

Endringer i faste treningstider

Det er nå heldigvis flere baner som har åpnet, og det har åpnet opp for fri trening på torsdager og mulighet til å trene på høyre side av banen på tirsdager. Landslaget trener på inntil åtte skiver på venstre side. På onsdager er det faste treninger for landslaget, hvor de benytter hele banen på 50 meter, 10 meter og kafeen. Se Terminlisten for mer info.

Smitteverntiltak ved trening og konkurranser – oppdatert 7.mai 2020

Her finner du de oppdaterte smitteverntiltakeneDokumentet må leses før man reiser hjemmefra. Det er ingen endringer i de alminnelige smittevernreglene. De gjeldende tiltakene gjelder fortsatt, bortsett i fra endringer i avstands-reglene, størrelsen på grupper (20) og nye regler for arrangementer med ansvarlig (50).  Endringene betyr i praksis at avstands-reglene vil ha større betydning enn gruppestørrelse og vil har følgende konsekvenser:

  • På 50 meter benyttes nå annenhver skive, slik at tolv skiver er tilgjengelige
  • På 25 meter er antall samtidige brukere endret fra tre til fem personer
  • På 10 meter er antall samtidige endret fra to til tre personer
  • Reglene skiller nå mellom grupper på maksimalt 20 personer og arrangement med ansvarlig med maksimalt 50 personer. Oppføringer på terminlisten, herunder faste treninger, anses som arrangementer. For enkeltpersoner eller grupper er reglene som tidligere, men avstandregelen er endret fra to til en meter for alle..
  • Det er etablert to seksjoner, venstre og høyre, både på 50 meter banen og i kafeen. Skillet er dynamisk slik at størrelsene på de ulike seksjonene kan variere og inntil to ulike grupper eller arrangementer kan benytte hver sin seksjon samtidig.
  • Selv om kapasiteten er utvidet fortsetter vi med reservasjons-ordningen. Det er ikke nødvendig å reservere tid, men det vil sikre plass. Send melding med ønsket bane, dato og tidsrom til 982 06 220 senest dagen før og tidligst en uke  på forhånd.

De nye reglene gjelder fra i dag. De blir slått opp på banen mandag 11.mai.

Korona, smitteverntiltak og baneåpning

Løvenskioldbanen 50 meter, tilliggende 25 meter pistolbane og 10 meter bevegelig mål vil være åpen for trening fra og med 15.april under forutsetning av at smitteverntiltakene i denne linken overholdes. 10 meter luftrifle- og luftpistol vil åpnes etter 20. april. Smitteverntiltakene må derfor leses nøye før avreise hjemmefra! 

Se terminlisten for mer informasjon om oppsatte treningstider. Det er nå betydelig redusert kapasitet. Det vil også komme endringer i terminlisten de nærmeste ukene. Det anbefales derfor å sjekke terminlisten før avreise til trening, spesielt for langveisfarende.

På ledig tid kan det på alle baner inntil videre bestilles treningstid senest dagen i forveien og maks en uke frem ved å sende tekstmelding til 98206220 med navn og planlagt tidspunkt for ankomst og avreise. Det er tid for opphold på banen som gjelder (korona).

Slik det fremgår av smitteverntiltakene kan det maksimalt skyte 5 samtidig på 50 meter, 3 samtidig på 25 meter og 2 samtidig på 10 meter. Det er totalt gjort klar åtte skiver på 50 meter med sikteblink for rifle og en skive for fripistol (skive 24). Det er altså noen skiver i reserve. Det kan settes sikteblink for fripistol på flere skiver ved behov, men de må byttes tilbake når treningen er avsluttet.

Det er viktig at alle forlater banen slik at alt er klart til neste skytter, både når det gjelder opprydding, vedlikehold av skiver, retting av feil og prosedyrer for nødvendige smitteverntiltak. Det vil bli redusert tilstedeværelse fra oss som normalt holder banen i orden, så den enkelte skytter må i større grad enn tidligere ta et ansvar for å dette. Send melding eller ring kontaktperson for banen eller 982 06 220 dersom det er behov for assistanse.

For å redusere omfang av berøringspunkter lar vi nå banen stå på inntil videre. Dersom det blir varslet tordenvær ber vi likevel om at banen slås av på vanlig måte. Merk at det er en del utstyr man må bringe med på banen i denne perioden. For å hjelpe de som måtte glemme noe nå i starten er det anskaffet noe rengjøringsmidler til banen.

Det tas forbehold om at banen kan bli stengt på kort varsel dersom forutsetningene for å holde banen åpen endres. Dersom noen tester positivt etter bruk av banen ber vi om at det gis beskjed til banestyret, melding til 982 06 220, så raskt som mulig.

Arbeider på 50m-banen fra og med U39

Det blir noe arbeid på banen fra og med uke 39, og noen uker fremover. Det skal graves en grøft for kabler på venstre side av banen i forbindelse med legging av fiberkabel/ Megalink. Vi må utvise litt fleksibilitet og det kan bli litt venting før man kommer i gang med å skyte, men de som graver vil tilpasse seg så langt det er praktisk mulig. Det er vanskelig å si eksakt når jobben skal gjøres, så ta kontakt med de som eventuelt arbeider på banen når dere kommer på plass.

50 meter banen er stengt for skyting onsdag 16.oktober.

Årsmøte og dugnad torsdag 17.10.2019

Vi starter årsmøtet kl. 17 med en orientering fra banestyret om aktiviteter i styreperioden. Deretter utnevnes nytt banestyre. Banestyret utnevnes av NSFs ledelse på selvstendig grunnlag etter innhenting av forslag fra interesserte lag og brukere av banen. Forslag kan sendes på epost til arild.groven@skyting.no innen 10.oktober. Vi viser til Instruks for banestyret for mer informasjon.

I forlengelsen av årsmøtet avholdes et kombinert medlemsmøte og styremøte. Forslag som ønskes diskutert tas opp i plenum eller sendes banestyrets leder. Agendaen for møtet vil dekke punktene i formålet med Banestyrets arbeid slik de fremgår av instruksen, men er ikke begrenset til dette. Ordet er fritt!

Det er foreløpig ikke bestemt konkrete dugnadsoppgaver, så dette vil vi komme tilbake til eller avtale direkte med den eller de som oppgavene gjelder. Eventuelt resterende arbeid vil i tilfelle bli utført i fellesskap etter årsmøtet. For de som ønsker og for alle andre som er usikre på bruk av konkrete fasiliteter, elektronikk og annet, vil det også kunne gjennomføres en «befaring» og veiledning i bruk av banen, og en innføring i vanlige rutiner.

Velkommen!