Skytematte til liggende skyting har kommet til rette!

På forunderlig vis har vi nå (14.7.2022) igjen alle 24 mattene på 50m banen. Da anser vi denne saken som avsluttet, og så lenge alt endte som det endte er det ikke mer å finne ut av. Takk til den eller de som bidro til å få matta på plass igjen, og med dette utfallet er konklusjonen, uten at vi vet noe mer om dette, at det hele skyldes en menneskelig feil som nå er rettet opp. Tidligere melding er nå også helt uinteressant og er slettet. Takk!

Årsmøte og medlems- og styremøte 2021

Det ble i kveld 28.10.21 avholdt årsmøte med etterfølgende medlems- og styremøte. Begge møtene med god deltakelse. Protokollen fra møtene kan leses her: https://l50banen.files.wordpress.com/2021/10/arsmoteprrotokoll-2021.pdf

Regnskapssammendrag: https://l50banen.files.wordpress.com/2021/10/regnskapssammendrag-28.10.2021.pdf

Takk til alle som har bidratt til aktiviteter på banene det foregående året. Pistolbanen på 25 meter og 10 meter luftbanen holder åpent i vinter, mens 50 meter banen åpner igjen 31.mars 2022.

Se terminlisten for oversikt over foreløpige planer for 2022.

Sesongavslutning og årsmøte 28.oktober

Vi inviterer alle interesserte til årsmøte på banen torsdag 28.oktober kl. 18. På agendaen står orientering om årets aktiviteter, gjennomgang av regnskap/ økonomi, utnevnelse av banestyret for neste periode og oppdatering av kontaktpersoner/ ansvarlige for de ulike banene. Det blir en enkel bevertning, så vennligst send melding til 98206220 om du ønsker å delta.

Ifølge instruksen for banestyret https://l50banen.files.wordpress.com/2018/06/instruks-for-banestyret.pdf utnevnes banestyret av NSF etter forslag fra interesserte klubber og brukere. Fristen for å sende forslag er en uke før årsmøtet og kan sendes arild.groven@skyting.no. Leder for banestyret utnevnes hvert år og medlemmer annet hvert år. Jan Erik Karlsen og Willy Sveen ble utnevnt i fjor, og Espen Berg-Knutsen og Peder Sperstad for to år siden. Oversikt over styret og kontaktpersoner finnes her: https://l50banen.wordpress.com/banestyret-og-tilknyttede-lag/

For de som har lyst og anledning vil det bli gjennomført en liten dugnad fra kl. 17 om det skulle være noe gjenværende som bør gjøres før sesongen avsluttes.

Velkommen!

Avslutning av smittevernrestriksjoner – tilbake til normalen

Fra og med lørdag 25.9.21 kl.16 er alle spesielle smitteverntiltak avsluttet. Det betyr i praksis at alle standplasser kan benyttes og rifleskytterne kan igjen bruke mattene som finnes på banen til liggende skyting.

Samtidig vil vi fremheve at det fortsatt finnes smitte i samfunnet, at ikke alle nødvendigvis er fullvaksinert, noen kan ha underliggende sykdommer som medfører høyere risiko og at pandemien ikke er over før den er bekjempet overalt i verden. Vis derfor hensyn til hverandre, hold tilbørlig avstand, vask hendene, host i albuen og hold dere hjemme om dere er syke.

Kampanjen, «En håndfull»

Vi ser at det faller ut en del tomhylser foran standplassene og anmoder derfor alle om å plukke opp en håndfull med hylser etter hver trening når man likevel bruker litt tid på å rydde opp.

Vi har en del å ta igjen, men om alle plukker opp en håndfull etter hver trening blir det ingen stor jobb på noen av oss, og kanskje har vi da klart jobben når sesongen er slutt. Det er fort gjort. Vi blir veldig fornøyde om du bidrar og du får en god følelse av å ha bidratt. Bare prøv!

Når det meste er plukket opp får vi finne bedre måter å gjøre dette på fremover.

Vi tar en håndfull for banen!

Lettelser i smitteverntiltak i Bærum Kommune fra 22.mai, og varsel om ytterligere lettelser fra 27.mai 2021 nasjonalt

Bærum kommune er fra 22.mai ikke lenger omfattet av regionalt smitteverntiltak i kategori B. Fra nå gjelder kommunale og nasjonale tiltak, samt den fellesidrettslige smittevernveilederen og NSFs særidrettslige koronavettregler. Det er de strengeste av bestemmelsene som gjelder.

Dette betyr at det igjen er anledning til å gjennomføre arrangementer, stevner og konkurranser for alle, også personer over 20 år. Det gjelder arrangementer på tvers av kommuner som ikke kan utsettes eller avlyses i følge NHIs smittevernveileder.

Når det gjelder trening er det fortsatt begrensninger for organiserte idrettsaktiviteter innendørs for personer over 20 år. Egenorganisert aktivitet i mindre grupper, slik som på luftbanen på L50, har imidlertid ingen aldersbegrensning. Skyting på 25 og 50 meter anses som utendørs når dørene er åpnet, minst en dør på hver side av benyttet standplass, mens skyting på 10 meter anses som innendørsaktivitet.

Reglene, spesielt for arrangementer, er i all hovedsak betinget av antallsbegrensninger, regler om avstand og at de alminnelige reglene for å hindre smittespredning følges. For mer informasjon vises til skyting.no, informasjon fra Bærum Kommune og nasjonale myndigheter.

Vi opprettholder inntil videre bruk av annenhver skive på 50 m ved trening og reglene for konkurranser. De siste er utformet som en praktisk veileder for trygg gjennomføring i samsvar reglene som er nevnt foran og smittevernforskriftens krav om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring og krav til registrering av deltakere.

Fra 27.mai er det varslet ytterligere lettelser i nasjonale tiltak. Vi vil fortløpende vurdere ytterligere tilpasninger, blant annet mulig betydning av sertifikat/ pass med hensyn til bedre kapasitetsutnyttelse av banen.

L50-banen er åpen fra mandag 26.april 2021 under gjeldende smittevern-tiltak

Bærum kommune har nå gått fra regionalt tiltaksnivå A til B, og Bærum Kommune har fra nevnte dato igjen åpnet for utendørs trening også for voksne. Det gjelder vanlige smittevernregler som ellers i samfunnet, regionalt tiltaksnivå B, spesielle regler for idretten, fastsatt av NIF/NSF og for banen. Se fliken for Terminliste for mer informasjon, og denne linken som gjelder under trening https://l50banen.files.wordpress.com/2020/06/l50-smitteverntiltak-ved-trening-15.06.2020.pdf

Kort oppsummert gjelder nå de samme reglene for trening på 50 og 25-meter banen som gjaldt fra 15.juni 2020. Endringen gjelder bare ute, det vil si 50 og 25-meter, og kun trening. Konkurranser er fortsatt ikke tillatt. For 10-meter, innendørsbanen, gjelder spesielle begrensninger for innendørsidrett og er foreløpig bare åpen for skyttere under 20 år og landslaget. Bruk av munnbind anbefales når det kan være vanskelig å holde avstand.

Vil samtidig minne om landslagets behov for beskytte seg mot smitte i OL-forberedelsene. Laget har terminlistefestet faste treninger og samlinger, og benytter da hele 50m-banen. Sjekk derfor terminlisten før du reiser hjemmefra. Det anmodes om å ikke gå inn på standplass under disse treningene.

Bærum Kommune varsler at reglene gjelder midlertidig til og med 9.mai. Følg med på kommunens Korona-sider for oppdatert informasjon.

Klar for ny sesong så snart forholdene tillater det

Vinterstengingen av 50-meteren er nå avsluttet og banen er klar til begrenset bruk innenfor gjeldende smittevernregler. Se Bærum Kommunes hjemmesider, Skyting.no, de nasjonale reglene og de reglene som gjelder for banen(e) på fliken for Terminliste. 25 og 10 meter har ikke vært vinterstengt, status er uendret og følger de samme smittevernreglene.

Landslaget vil benytte banen som ledd i OL-forberedelsene. De ønsker å skjerme laget mot smitte og vi ber derfor om at uvedkommende ikke går inn på banen eller kaféen i den tiden banen er i bruk. Landslaget har ført opp både faste treningstider og tid for samlinger. Sjekk terminlisten før du reiser på trening.

Inntil det eventuelt gis nærmere beskjed vil vi slik som forrige sesong la banen stå på med unntak for perioder med tordenvær og fare for lynnedslag.

Det vil pågå arbeid med oppsett av kulefangere på 50-meteren den nærmeste tiden. Dette arbeidet skal ikke være til hinder for skytingen, og vil bli satt på vent til skytingen er avsluttet.

Banestyret ønsker velkommen til ny sesong!